ETHAPE – Eksistens og tilpasning i hverdagslivet for pårørende

I dag har pårørende til ulykkesramte dårlige muligheder for at få hjælp til egne reaktioner, fordi den ulykkesramte er i fokus, og de pårørende primært betragtes som en ressource for den ulykkesramte. Det skal et nyt kombineret forsknings- og udviklingsprojekt råde bod på.

Projektet finansieres af Velux Fonden, og det gennemføres i et samarbejde mellem DEFACTUM, Ulykkespatientforeningen, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter samt Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. I projektet skal der samtidigt udvikles og afprøves initiativer, som er målrettet de pårørendes behov, og gennemføres forskning, der skal bidrage til indsigt i pårørendes behov og tilpasningsprocesser til en livssituation, som har ændret sig radikalt.

Formålet er at skabe positive forandringer i hverdagslivet for voksne pårørende til ulykkesramte, som har varige fysiske følgevirkninger på grund af ulykken. 

Projektstatus Aktiv

Projektleder

Projektmedarbejdere