Grønbog om naturen som ressource i sundhedsindsatser

Grønbog om naturen som ressource i sundhedsindsatser 

Formålet med grønbogen er, at få indblik i de udfordringer, muligheder og potentielle fordele, som kan være forbundet med at integrere naturen i og udenfor det etablerede sundheds- og uddannelsessystem. Denne grønbog skal stimulere til og danne baggrund for videre debat og udvikling inden for koblingen mellem natur og sundhed. Det er med andre ord ambitionen med grønbogen, at den skal udgøre et nationalt grundlag og fælles referencepunkt for det videre arbejde med at fremme naturen som ressource i sundhedsindsatser. 

I forbindelse med udarbejdelse af grønbogen har vi derfor inviteret 35 aktører fordelt på otte overordnede aktørgrupper:

1) Sundhedsfaglig praksis, 2) sundhedsuddannelser, 3) forskning, 4) patient-organisationer og borgere med behov for sundhedsindsatser, 5) interesseorganisationer, 6) faglige organisationer og selskaber, 7) strukturelt- strategisk niveau, og 8) politisk niveau, til at dele deres erfaringer, synspunkter, perspektiver, holdninger og ideer, og bringe dem i spil på tværs af fagligheder, organisatoriske niveauer, arbejdsområder, interesser og erfaringer.

Der skal skabes gensidig forståelse og respekt for de mangfoldige (og til tider modstridende) interesser, dagsordner, kompetencer og strategiske satsninger som feltet er sammenstykket af. Med det afsæt, uddrages hvilke områder og strategiske satsninger, der er vigtige at prioritere i det videre arbejde med at udvikle og omsætte naturen som ramme for sundhedsindsatser til konkrete tiltag. 

Grønbogen udgives i forbindelse med Naturmødet i Hirtshals den 19-21 maj og på en dagskonference afholdt i Fællessalen på Christiansborg den 8 juni.
 
Grønbogen er støttet af 15. juni Fonden og Rehabiliteringsforum Danmark.

Arbejdsgruppen bag grønbogen er:
Louise Sofia Madsen1,2, Dorthe Varning Poulsen3, Tine Bordorff Sørensen4, Pernille Vibholm5, Ole Mygind, ergoterapeut6, og Thomas Maribo1,2. 

1) DEFACTUM, Region Midtjylland og Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning. 2) Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. 3) Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 4) VIA University College, Aarhus. 5) SOSU-uddannelsen, Grenaa. 6) MarselisborgCentret, Region Midtjylland. 
Projektstatus Afsluttet

Projektleder

Projektmedarbejdere