Evaluering af projekt "Omsorg i balance" på børne- og ungehospice

Det nye børne- og ungehospice i Vestdanmark, Strandbakkehuset, har bedt DEFACTUM om at evaluere et forløb over to år for alle medarbejdere og ledere på Strandbakkehuset. Forløbet hedder "Omsorg i balance", og her skal der arbejdes med at skabe en bærende kultur af Compassion, Self-compassion, balance og resiliens samt psykologisk tryghed. Formålet er at undgå, at medarbejdere og ledere løber tør for empati og omsorg for patienter, kolleger/medarbejdere og dem selv i arbejdet med at hjælpe børn og unge med livstruende sygdomme eller ved livets afslutning. Evalueringen går i gang fra forløbets start i november 2020. Indtil videre er der truffet aftale om evaluering af det første halve år af forløbet, og der arbejdes på at skaffe midler til at evaluere resten af forløbet.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021

Projektleder

Projektmedarbejdere