Ph.d.-projekt: Facilitatorer og barrierer ved hjerterehabilitering på tværs af sektorer

Siden 2017 har ikke-specialiseret fase II hjerterehabilitering været varetaget af kommunerne i Region Midtjylland. Henvisningen foretages på hospitalerne og tilbuddet varetages af kommunerne. WHO anbefaler, at rehabilitering så vidt muligt finder sted i "primary health care", det vi i dansk kontekst kategoriserer som kommunale tilbud. Tilbud tættere på borgernes hverdagsliv kan facilitere, at borgerne nemmere kan bevare deres job og forblive uafhængige. Men en stor andel af borgere i Region Midtjylland bliver enten ikke henvist, eller takker nej. Så noget tyder på, at det ikke er nok blot at rykke rehabilitering tættere på borgeren, men vi skal sikre det tværsektorielle samarbejde mellem hospitalet og kommunen, så vi sikrer, at alle borgere med behov for hjerterehabilitering henvises og takker ja.  

Projektet består af to del-studier: Et systematisk review og et etnografisk feltstudie med følgende formål:
at undersøge den eksisterende forskningsevidens for facilitatorer og barrierer, der er relateret til henvisning til og deltagelse i hjerterehabilitering i hospitals- og kommunalt-regi
at få dybdegående forståelse af, hvilke facilitatorer og barrierer der er relateret til samarbejdet om tværsektoriel hjerterehabilitering.

Projektet skal bidrage til en videreudvikling af eksisterende initiativer samt udarbejdelse af nye, som kan fremme overgangen mellem kommuner og regioner for hjertesyge borgere.

Samarbejdspartnere: 
Claus Vinther Nielsen, DEFACTUM
Charlotte Handberg, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
Charlotte Gjørup Pedersen, DEFACTUM/REHPA

Finansiering:
Aarhus Universitet
DEFACTUM

Projektstatus Aktiv

Projektleder