Sygeplejerskers mentale sundhed i forbindelse med COVID-19

Baggrund

I forbindelse med udbredelsen af COVID-19 i Danmark er sundhedsvæsenet i fuld gang med den kritiske opgave, det er at inddæmme og behandle smittede med COVID-19. Et velfungerende dansk sundhedsvæsen er afgørende for, at de negative effekter af pandemien kan mindskes mest muligt. Vi ved fra tidligere pandemistudier, at sundhedsprofessionelle, der er involveret i diagnose, behandling og pleje af patienter under pandemier, er i risiko for at udvikle negative psykologiske reaktioner.

Nyeste studier fra COVID-19-pandemiens oprindelige epicenter i Wuhan i Kina viser, at der blandt sundhedsprofessionelle, særligt sygeplejersker, opleves en markant forringelse af deres mentale sundhed. Forekomsten af følelser som depression, stress, bekymring og søvnløshed er således markant forøget for denne målgruppe.

Ser man mod Danmark, eksisterer der for øjeblikket sparsom viden om den mentale sundhed blandt danske sygeplejersker under COVID-19-pandemien. Behovet for at skabe tilsvarende viden om danske sygeplejerskers mentale sundhed, som – om nødvendigt – kan danne grundlag for udvikling af målrettede interventioner, der kan understøtte sygeplejerskers mentale sundhed i forbindelse med pandemien, er således evident. 

Formål

Studiets overordnede formål er at undersøge mental sundhed blandt sygeplejersker beskæftiget på danske sygehuse under COVID-19-pandemien med følgende delmål: 

  • At undersøge den mentale sundhed blandt sygeplejersker på danske sygehuse under COVID-19-pandemien, herunder symptomer på depression, angst, søvnløshed og psykisk belastning med henblik på at analysere potentielle risikofaktorer (fx anciennitet, arbejdsområde) forbundet med disse symptomer.
  • At udforske hvordan COVID-19-pandemien opleves af sygeplejersker, og hvilken betydning de oplever, at krisen har for deres mentale sundhed.
  • At sammenligne den mentale sundhed blandt danske sygeplejersker under COVID-19-pandemien med den mentale sundhed blandt sundhedsprofessionelle fra Wuhan i Kina. 

Studiets opbygning 

Studiet består af flere faser, hvor den første fase består af den akutte dataindsamling, hvor sygeplejerskers oplevelse af COVID-19's indflydelse på deres mentale sundhed under COVID-19-krisen undersøges ved hjælp af spørgeskemaer. Fase 1 er støttet af Dansk Sygeplejeråd. 

Spørgeskemaet indeholder danske versioner af udvalgte dele af det spørgeskemabatteri, der blev anvendt i studiet fra Wuhan: "the 9-item Patient Health Questionnaire", der belyser tilstedeværelsen af depressive symptomer, "the 7-item Generalized Anxiety Disorder", der belyser forekomst af angstlidelser, og "the 7-item Insomnia Severity Index", der belyser sværhedsgraden af søvnproblemer. Desuden er "Perceived stress scale" medtaget, der med 10 spørgsmål måler deltagerens oplevelse af stress i forhold til hans/hendes daglige liv. Derudover indeholder spørgeskemaet generiske spørgsmål angående deltagerens konkrete erfaringer med og bekymring for COVID-19. 

Projektgruppe

Projektet bygger på et samarbejde mellem DEFACTUM og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

  • Caroline Trillingsgaard Mejdahl (PI), sygplejerske, cand.cur., ph.d., DEFACTUM, Region Midtjylland.
  • Morten Deleuran Terkildsen, cand.mag., antropolog, ph.d., DEFACTUM, Region Midtjylland.
  • Berit Kjærside Nielsen, cand.psych., ph.d., DEFACTUM, Region Midtjylland.
  • Mimi Yung Mehlsen, cand.psych., ph.d., lektor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2022

Projektleder

Projektmedarbejdere