Min PROfil – En model til involvering og empowerment af borgere i kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser med systematisk brug af PRO

Antallet af borgere, der lever med kroniske sygdomme, vokser, og der er brug for forskningsbaseret viden om, hvordan vi aktiverer denne gruppe til at forvalte deres sundhed i hverdagslivet på bedst mulig måde.

Samtidig er der behov for udvikling og implementering af evidensbaseret viden om samspillet mellem denne gruppe af borgere og sundhedspersonalet i det nære sundhedsvæsen. Det handler dette udviklings- og forskningsprojekt om.

Følgeforskning tilknyttes og bidrager med ny viden om betydningen af en systematisk inddragelse af borgerrapporterede oplysninger (PRO), der gør det muligt at skræddersy tilbud i forhold til borgerens behov.

  • Projektet er finansieret af Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje og Folkesundhed i Midten i Region Midtjylland. 
  • Bag projektet står MoEva-partnerskabet, der omfatter 11 jyske kommuner og DEFACTUM
  • DEFACTUM er ansvarlig for følgeforskning

Følgeforskningen viser, at der er brug for langt større opmærksomhed på implementeringen af PRO-løsninger for at sikre, at de anvendes i praksis. Implementering kan understøttes af forskellige strategier, herunder kompetenceudvikling og træning af sundhedsprofessionelle, involvering af målgruppen i implementeringsprocessen samt ændring af organisatoriske strukturer og systemer. Det er væsentligt løbende at fastholde fokus på, at anvendelse af PRO kræver en transformation af den sundhedsprofessionelle rolle, herunder samspillet med borgeren. 

Videnskabelige publikationer er under udarbejdelse. De vil blive lagt ind efter publicering.