Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering

Der er en stigende forventning om, at kommunerne kan understøtte kvalitetsudvikling og sammenhæng i borgernes samlede forløb i sundhedsvæsenet gennem systematisk indsamling af sundhedsdata. Via Sundhedsdataprogrammet har KL igangsat delprojektet 'Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering' med projektledelse i DEFACTUM. Delprojektet skal kortlægge muligheder og begrænsninger for at etablere en systematisk dataindsamling til kvalitetsudvikling af kommunal rehabilitering med udgangspunkt i de krav, som stilles i Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsbaser. Projektet skal endvidere udarbejde et operationelt beslutningsgrundlag for det videre arbejde med udgangspunkt i denne kortlægning. Projektet er finansieret som en del af Sundhedsdataprogrammet og pågår fra december 2019 til december 2021.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2021