Evaluering af nyt byggeri på Tagdækkervej (Neurorehabilitering Midt)

På tilbuddet Tagdækkervej i Region Midtjylland skal der bygges en ny rehabiliteringsafdeling til personer med erhvervet hjerneskade. Byggeriet er finansieret af regionen og den A. P. Møllerske Støttefond, og fonden finansierer ligeledes en evaluering af betydningen af de nye fysiske rammer. DEFACTUM har udarbejdet evalueringsdesignet og står også for at gennemføre evalueringen i samarbejde med rehabiliteringsafdelingen på Tagdækkervej i perioden ultimo 2019 – primo 2023. Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan de fysiske rammer kan bidrage til at skabe bedre rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade. Evalueringsdesignet skal derudover bidrage til udviklingen af valide evalueringsmetoder og en systematisk vidensopbygning i forhold til socialt byggeri med målbar effekt.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2023

Projektleder

Projektmedarbejdere