LUP Psykiatri 2018

Den Landsdækkede Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP Psykiatri) er en årlig spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter og pårørende oplever deres møde med den offentlige hospitalspsykiatri. 

DEFACTUM varetager projektledelsen af undersøgelsen.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019