Udvikling og afprøvning af ICF-baseret redskab til udredning af patienter med lænderygsmerter

Lænderygsmerter er den tilstand, der belaster danskernes sundhed mest. Dertil kommer, at lænderygsmerter koster samfundet milliarder i form af udgifter til behandling, sygedagpenge og førtidspension. Patienter med udstrålende smerter til ben (lumbal nerverodspåvirkning) er den hyppigste undergruppe af patienter med lænderygsmerter. Det biologiske belæg herfor er ofte ukendt, og det er ikke entydigt hvilken behandling der skal vælges. Tilstanden er ofte kompleks og forebyggelse, behandling og rehabilitering skal basere sig på en biopsykosocial tilgang, som skal være patientcentreret. Der findes ikke gode værktøjer, der kan opsamle væsentlig information om den enkelte patients funktionsevne samt ønsker og perspektiv. Patientrapporterede oplysninger (PRO) er en vigtig informationskilde til at målrettet behandlingen, og beslutningsstøtteværktøjer er et effektivt redskab, når der arbejdes med patientcentreret behandling.

I projektet udvikles og afprøves et beslutningsstøtteværktøj, der skal anvendes til at kvalificere udredningen af patienter med lumbal nerverodspåvirkning. Beslutningsstøtteværktøjet skal bidrage til at udredningen har fokus på det hele menneske og de konsekvenser tilstanden har på den enkelte patients hverdagsliv samt forbedre behandlingsvalg for patienterne. Projektet består af følgende delprojekter:
1. En systematisk litteraturgennemgang, som sikrer, at den nyeste viden om effekten af beslutningsstøtteredskaber inddrages.
2. Et udviklings- og valideringsprojekt hvor der udvikles og afprøves et beslutningsstøtteværktøj bestående af henholdsvis patientrapporterede oplysninger (PRO) og klinikerrapporterede oplysninger (KRO), som baseres på ICF klassifikationen.
3. Et randomiseret kontrolleret forsøg, hvor effekten af beslutningsstøtteværktøjet (intervention) undersøges i forhold til vanlig klinisk praksis (kontrol).

Et ICF-baseret beslutningsstøtteværktøj vil kunne sikre, at den biopsykosociale kompleksitet som karakteriserer patientgruppen inddrages i udredningen, ligesom det vil kunne sikre fælles sprog og bedre grundlag for valg af behandlingsindsats. Centralt for værktøjet er patientcentrering, der sikrer aktiv involvering af patienter således at patienter og klinikere i samarbejde kan træffe det for patienten rigtige behandlingsvalg.

Projektets resultater formidles i en ph.d.-afhandling samt i fire videnskabelige artikler.
Projektstatus Aktiv
Samarbejdspartnere RygCenter Syddanmark Aarhus Universitet
Finansiering Rygcenter SD, AU

Projektleder

Projektmedarbejdere