The use of 3D printing for implants and splints in connection with surgery

Projektet gennemføres som en medicinsk teknologivurdering (MTV) og er en del af et EU-finansieret samarbejde om medicinske teknologivurderinger. Samarbejdet går under betegnelsen EUnetHTA (European Network for Health Technology Assessment).

Projektet har til formål at undersøge brugen af 3D-printede implantater, 3D-tilpassede skinner og 3D-printede surgical guides i forbindelse med udvalgte operationer. Det 3D-printede udstyr sammenlignes med implantater, skinner og surgical guides, der fremstilles på sædvanlig vis.

Baggrund for projektet er, at den medicotekniske afdeling i Region Midtjylland mærker en stigende efterspørgsel fra hospitalerne på anskaffelsen af diverse 3D-printerudstyr. Der er derfor et ønske om at afdække effekterne og konsekvenserne af brugen af 3D-printer på hospitalerne.

Da problemstillingen også skønnes relevant i andre europæiske lande, gennemføres der en medicinsk teknologivurdering (MTV) i et internationalt samarbejde. I projektet arbejder DEFACTUM sammen med Osteba (Spanien), GÖG (Østrig), KCE (Belgien), AAZ (Kroatien) og NIPN (Ungarn).
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020