Diagnostik af hjertepatienter i almen praksis

Projektet omhandler patienter med symptomer på kronisk hjertesvigt, som henvender sig i almen praksis. Projektets overordnede formål er for denne patientgruppe at beskrive effekt- og sundhedsøkonomiske forhold i relation til anvendelse af blodprøvetesten "NT-proBNP".
Såfremt testen afkræfter, at patienten har kronisk hjertesvigt, hvilket typisk verificeres over for en relevant referenceundersøgelse – her klinisk undersøgelse og ultralydsundersøgelse af hjertet – vil patienten kunne fortsætte sit forløb hos egen læge eller starte anden relevant udredning.
Den overordnede hensigt med blodprøvetesten NT-proBNP er at forbedre selektionen af patienter, således at unødvendige henvisninger til hjertepakkeforløb undgås, og eventuel videre udredning kan fortsætte i almen praksis. Idéen til projektet kommer fra Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder

Projektmedarbejdere