Kommenteret MTV: kateterbaseret nyredenervering

Sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner har foranlediget igangsætning af en ny type publikation omkring kommentering af en nyligt publiceret rapport fra det internationale MTV-samarbejde EuNEThta: Rapid assessment of renal denervation systems for treatment-resistant hypertension.
MTV & Sundhedstjenesteforskning, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland er projektudfører.
Formål med projektet er at viderebringe og vurdere kliniske effektforhold omkring teknologien ’kateterbaseret nyredenervering’ og sætte rapportens resultater ind i en dansk kontekst. Rapporten udarbejdes af en klinisk ekspert i samarbejde med en MTV-kyndig fagperson. Den internationale rapport belyser ikke økonomiske konsekvenser, da rapporten er resultatet af et europæisk samarbejde, hvilket komplicerer én samlet økonomisk evaluering, som gælder alle europæiske lande.

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder