Netværksfamilier – Implementering af et evidensbaseret støttetilbud i civilsamfundet over for personer med svære sindslidelser.


Projektet består af planlægning, implementering i 4 kommuner samt gennemførelse af tilknyttet implementeringsundersøgelse.

Netværksfamilietilbuddet er et supplement til det samlede psykiatriske behandling/tilbud (medicinsk, psykologisk, socialt). Målgruppen er psykiatribrugere med langvarige og svære sinds-lidelser, der har behov for særlig social støtte. Grundidéen er at matche svært psykisk syge til frivillige familier, der har overskud til at etablere en længerevarende, venskabelig relation til et menneske med en svær psykisk lidelse.

"Netværksfamilietilbuddet - implementering af et evidensbaseret støttetilbud i civilsamfundet over for personer med svære sindsl-idelser" er blevet bevilget af Social-, Børne- og Integrations-ministeriet (15M-puljen 2013-2016)

Projektets overordnede formål er i en åben implementerings-undersøgelse at undersøge effekter af netværksfamilie¬tilbuddet i forhold til psykiatribrugerens tilfredshed, sociale funktion og forbrug af psykiatriydelser og disse effekters variation med organisatoriske forhold i den enkelte kommune.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016