Kræft og tilbagevenden til arbejde - med fokus på social ulighed

Baggrund: Størstedelen af kræftpatienter i den erhvervsaktive alder er motiverede for TTA. Senfølger og funktionsnedsættelser efter kræft øger sygefravær, arbejdsløshed og førtidspensionering. Disse sammenhænge er særligt udtalte hos ressourcesvage og multisyge patienter, idet TTA ofte kompliceres af begrænsede muligheder for jobskifte og en lav grad af kontrol over arbejdstid og opgaver.

Metode: Forskningsprogrammet består af 3 delstudier. En tidlig og kontrolleret arbejdsrettet rehabiliteringsindsats overfor ressourcesvage kræftpatienter indeholdende tværsektorielt samarbejde om tilbagevenden til arbejde (TTA). En kvalitativ undersøgelse af de forskellige aktørers perspektiv på tidlig TTA-indsats. Epidemiologiske studier baseret på sundhedsprofilen ”Hvordan Har Du Det?” med hvilke der opnås indsigt i kræftpatienters livssituation og sundhedsadfærd før og efter diagnose, og om måden disse påvirkes af social position og multisygdom ift. arbejdsfastholdelse.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018
Samarbejdspartnere Onkologisk afd. Aarhus Universitetshospital v. Prof. Morten Høyer Randers Jobcenter v. Jobkonsulent Janne Loftager Jobkompagniet i Silkeborg v. Jobkonsulent Inge Schwartz
Finansiering Kræftens Bekæmpelse, Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond, Sygekassernes helsefond, Randers Kommune

Projektleder

Christina Malmose Stapelfeldt

Projektmedarbejdere