Elisa Bak Bødskov

Elisa Bak Bødskov

Konsulent, Cand.scient.san.publ

+45 6150 7818

elboed@rm.dk

Præsentation

Jeg har erfaring med både kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder spørgeskemaundersøgelser. Derudover har jeg erfaring inden for forskellige faser af projektarbejde, både design, dataindsamling og -analyse samt formidling af resultaterne. Det motiverer mig at bidrage til at udvikle sundhedsområdet således, at det i sidste ende skaber værdi for patienterne.

Kompetenceprofil

  • Analyse og formidling af kvalitative og kvantitative data
  • Databehandling i Excel, Stata, R og Nvivo

Ansættelser og projekterfaring

2021 Konsulent, DEFACTUM, Data og Analyse

2020-2021 Fuldmægtig, Administrations- og Servicestyrelsen

  • Dataanalytiker

Uddannelsesbaggrund

2020 Cand.scient.san.publ, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2020 R1 - Introduktion til statistikprogrammet R

2020 R2 - Introduktion til lineære modeller i R

2020 R3 - Machine learning og predictive models i R

2019 SurveyXact, Den avancerede indsamling

2019 SurveyXact, Den gode rapport