Henriette Qvist

Udviklings- og konsulentchef , cand.scient.pol.

+45 2341 1223

henqvs@rm.dk

Præsentation

Omfattende erfaring med ledelse af kvalitetsprojekter på sundhedsområdet, herunder i psykiatrien, og på det sociale område, herunder i socialpykiatrien, i såvel regioner som kommuner og med sigte på både børn, unge og voksne. Indgående viden om politisk styrede organisationer. Indgående viden om det specialiserede sociale område, herunder med projektudvikling i forhold til optimal ressourceudnyttelse. Omfattende viden om modeludvikling som ledelsesansvarlig for udvikling af De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) og kvalitetsmodellen på det sociale område. Ledelse af Center for Innovation og Meodeudvikling på det socialeområde (Metodecentret). Indgående erfaring med lovgivningsprocessen og pressehåndtering.

Kompetenceprofil

 • Ledelse af kvalietsudviklingsprojekter på social- og sundhedsområdet
 • Organisatoriske processer, politiske systemer og organisationer
 • Forbedringsprojekter på social- og sundhedsområdet
 • Innovation og metodeudvikling på det specialiserede sociale område og sundhedsområdet
 • Kvalitetsudviklingsprocesser på det kommunale og regionale socialområde og sundhedsområde
 • Udvikling af dokumentationsprogrammer på socialområdet
 • Sekretariatsledelse i større politiske organisationer
 • Erfaring fra statsadminitrationen

Ansættelser og projekterfaring

2011 Udviklings- og konsulentchef, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Ledelses- og udviklingsansvar for DEFACTUMs kvalitetsudviklingsopgaver på sundhedsområdet
 • Ledelses- og udviklingsansvar for DEFACTUMs kvalitetsudviklingsopgaver på det sociale område
 • Ledelses- og udviklingsansvarlig for DEFACTUMs konsulentopgaver
 • Ansvarshavende kontorchef for Center for Innovation og Metodeudvikling (Metodecentret)

2008-2011 Kontorchef, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Ledelsesansvar for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) samt bruger- og pårørendeundersøgelser
 • Etablering og ledelse af Center for Innovation og Metodeudvikling (Metodecentret)

2007-2008 Sekretariatsleder, Center for Kvalitetsudvikling

 • Personaleledelse, ansvarlig for HR-området og for øvrige tværgående sekretariatsopgaver i centret

2004-2007 Chef for ministersekretariatet, Socialministeriet

 • Personaleledelse, rådgivning og betjening af socialministeren, herunder pressehåndtering og lovgivningsprocessen

2001-2004 Ministersekretær, Økonomi- og Erhvervsministeriet

 • Rådgivning og betjening af økonomi- og erhvervsministeren

2001-2001 Ministersekretær, By- og Boligministeriet

 • Rådgivning og betjening af by- og boligministeren

1998-2001 Fuldmægtig, By- og Boligministeriet

 • Sagsbehandling, lovgivningsudarbejdelse og behandling af projektansøgninger hovedsageligt vedrørende det sociale boligbyggeri, særligt ungdomsboligområdet og boliger til udsatte grupper

Uddannelsebaggrund

1998 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

1997 Ulandslære, tværfagligt studie, Århus Universitet

1997 European Politics, Leicester University, England

1991 Etnografi, Århus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2017 IHI-konference, London

2017-2018 Alkymisten, Morgendagens topledere, Region Midtjylland og Region Nordjylland

2016 European Social Network konference, Den Haag

2016 IHI-konference, Gôteborg

2016 IHI-konference, Orlando

2015-2016 Systemisk leder- og konsulentuddannelse, MacMann Berg

2014 Blue Prints konference, Denver

2014 Involve-konference, NHS, Birmingham

2013 ISQua-konference, Edinburgh, oplæg om brugerinddragelse i Danmark

2012-2013 Executive Leadership Training, Green Andersen

2012 MST-konference, Charleston

2012 Blue Prints konference, Houston

2011 MST-konference Charleston

2011 European Social Network Conference, Warszawa

2010 ISQua-konference, Paris, poster presentation om SIP

2010 European Social Network Conference, Barcelona, præsentation af de sociale indikatorprogrammer (SIP)

2009 ISQua-konference, Dublin, oplæg om Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2008 ISQua-konference, København

1998-2001 Forhandlingsteknik, projektledelse, pressehåndtering, lovteknik

1996-1997 Cambridge Certificate of Proficiency in English

Undervisning og anden særlig erfaring

2011 Kvalitetsudvikling på det sociale område, modul på master-udd., Syddansk Universitet