Finn Breinholt Larsen

Programleder og seniorforsker , Cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Kompetenceprofil

 • Sundhedsprofiler
 • Social ulighed i sundhed
 • Geografisk variation i forbruget af sundhedsydelser
 • Multisygdom
 • Spørgeskemadesign
 • Kvantitativ dataanalyse
 • Visualisering af kvantitativ information

Publikationer

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland..   Finn Breinholt Larsen; Ane Lykke Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 16 sider.

Hvordan har du det? 2010 - Sundhedsprofil for region og kommuner - Unge.   Pia Vedel Ankersen; Stine Poulsen; Christina Schnohr; Ane Lykke Nielsen; Maiken Rose Hjortbak; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 313 sider.

Hvordan har du det? 2010. Sundhedsprofil for region og kommune - voksne..   Finn Breinholt Larsen; Pia Vedel Ankersen; Stine Poulsen. Center for Folkesundhed, 2011 , Side. 369.

Hvordan har du det? - Sundhedsprofil for region og kommuner (revideret 2008).   Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 257.

Stress øger risiko for sygefravær hos raske erhvervsaktive.   Simone Kellenberger; Finn Breinholt Larsen. Center for Folkesundhed, 2008 , Side. 4 sider.

Fysisk sygdom hos psykisk syge. Hvordan har du det? - Online nr. 4.   Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig. Center for Folkesundhed, 2008 , Side. 8 sider.

Praktiserende lægers rådgivning om ændring af sundhedsvaner.   Finn Breinholt Larsen; Louise Nordvig. Center for Folkesundhed, 2007 , Side. 14 sider.

Kroniske patienter - Sociale forskelle i sundhedsvaner.   Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed, 2007 , Side. 12 sider.

Stress og placering i jobhierarkiet. Hvordan har du det? - Online nr.1.   Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed, 2007 , Side. 20 sider.

Kost, motion og fedme. Hvordan har du det?.   Finn Breinholt Larsen Aarhus Amt, 2003 , Side. 60 sider.

Selvvurderet helbred og ulighed i sundhed. Hvordan har du det?.   Finn Breinholt Larsen Aarhus Amt, 2003 , Side. 74 sider.

Rygevaner og rygeophør. Hvordan har du det?.   Finn Breinholt Larsen Aarhus Amt, 2002 , Side. 38 sider.

Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner.   Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

Fremme af mental sundhed.   Anna Paldam Folker, Sundhedsstyrelsen; Anne Illemann Christensen, Syddansk Universitet; Eva Østergaard, Plejehjemmet Lindegården, Herning Kommune; Pernille Almdal, Holstebro Kommune; Inge Wittrup, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Finn Breinholt Larsen, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Karl Jack, journalist; Henrik Nordentoft, Psykiatrien, Region Midtjylland; Ellen Pallesen, Regionshospitalet Silkeborg; Kenneth Kibsgård, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland; Raben Rosenberg, Aarhus Universitetshospital, Risskov; Poul Videbech, Aarhus Universitetshospital, Risskov; Jens Bejer Damgaard, Region Midtjylland. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, 2011 , Side. 32.

Energy drink consumption and the relation to socio-demographic factors and health behaviour among young adults in Denmark. A population-based study.   Karina Friis; Jeppe I. Lyng; Mathias Lasgaard; Finn B. Larsen European Journal of Public Health, 2014 , Side. 5.

The Danish National Health Survey 2010. Study design and respondent characteristics..   Christensen AI; Ekholm O; Glümer C; Andreasen AH; Hvidberg MF; Kristensen PL; Finn Breinholt Larsen; Ortiz B; Juel K. Scand J Public Health, 2012 .

Socially differentiated cardiac rehabilitation: can we improve referral, attendance and adherence among patients with first myocardial infarction?.   Lucette Meillier, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling; Kirsten Melgaard Nielsen, Aarhus Universitetshospital, Skejby; Finn Breinholt Larsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling; Mogens Lytken Larsen, Aalborg Universitets Hospital. Scand J Public Health, 2012 .

Validation of the 12 Item Short form Health Survey in a Sample from Region Central Jutland..   Louise Næser Christensen; CFK, Region Midtjylland; Lars Ehlers, Aalborg universitet, Institut for Økonomi og Ledelse ; Finn Breinholt Larsen, CFK, Region Midtjylland; Morten Berg Jensen, Aarhus Universitet, Institut for Økonomi. Soc Indic Res, 2003 .

Use of selective serotonin reuptake inhibitors and lifestyle among women of childbearing age: a Danish cross-sectional survey..   Laugesen K; Telén Andersen AB; Nørgaard M; Nielsen RB; Thomsen RW; Larsen FB; Sørensen HT. BMJ Open 2013, 2013 .

Lifestyle Profile Among Statin Users.   Reimar Wernich Thomsen, Aarhus Univerisitetshospital; Rikke Beck Nielsen, Aarhus Universitetshospital; Mette Nørgaard, Aarhus Universitetshospital; Henriette Thisted Horsdal, Aarhus Univerisitetshospital; Til Stürmer, Aarhus Univerisitetshospital; Finn Breinholt Larsen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland; Henrik Toft Sørensen, Aarhus Univerisitetshospital. Epidemiology, 2013 .

The effect of multiple reminders on response patterns in a Danish health survey.   Anne I. Christensen; Ola Ekholm; Peter L. Kristensen; Finn B. Larsen; Anker L. Vinding; Charlotte Glümer; Knud Juel. The European Journal of Public Health, 2014 .

The development in body mass index, overweight and obesity in three regions in Denmark.   Ulla Toft, Region Hovedstaden; Anker Lund Vinding, Aalborg Universitet; Finn Breinholt Larsen, CFK, Region Midtjylland; Michael Falk Hvidberg, Aalborg Universitet; Kirstine Magtengaard Robinson, Region Hovedstaden; Charlotte Glümer, Region Hovedstaden; The European Journal of Public Health, 2014 .

Hvordan har du det? 2013 - Udviklingen for 2006-2010-2013.   Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015 .

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland.   Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 55.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet.   Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 48.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare.   Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 13.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis.   Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016 , Side. 54.

Lifestyle factors among proton pump inhibitor users and nonusers: a cross-sectional study in a population-based setting.   Frederik Hvid-Jensen; Rikke B Nielsen; Lars Pedersen; Peter Funch-Jensen; Asbjørn Mohr Drewes; Finn B Larsen; CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Reimar W Thomsen; Clinical Epidemiology, 2013 .

A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People With Multimorbidity, Denmark, 2013.   Karina Friis; Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard. Preventing Chronic Disease, 2016 .

The construct validity of the Perceived Stress Scale.   Marie Germund Nielsen; Eva Ørnbøl; Mogens Vestergaard; Per Bech; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgard; Kaj Sparle Christsensen. Journal of Psychosomatic Research, 2016 .

The Association Between Perceived Stress and Mortality Among People With Multimorbidity.   Anders Prior; Morten Fenger-Grøn; Karen Kjær Larsen; Finn Breinholt Larsen; Kirstine Magtengaard Robinson; Marie Germund Nielsen; Kaj Sparle Christensen; Stewart W. Mercer; Mogens Vestergaard; American Journal of Epidemiology, 2016 .

Physical Violence at Work Predicts Health-Related Absence From the Labor Market: A 10-Year Population-Based Follow-Up Study.   Karina Friis; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard American Psychological Association, 2017 .

A Latent Class Analysis of Multimorbidity and the Relationship to Socio-Demographic Factors and Health-Related Quality of Life. A National Population-Based Study of 162,283 Danish Adults..   Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Karina Friis; Charlotte Glümer; Mathias Lasgaard PLOS ONE, 2017 .

Expanded cardiac rehabilitation in socially vulnerable patients with myocardial infarction: A 10-year follow-up study focusing on mortality and non-fatal events.   Kathrine Hald, Kirsten Meldgaard Nielsen, Claus Vinther Nielsen, Lucette Meillier, Finn Breinholt Larsen, Bo Christensen, Mogens Lytken Larsen BMJ Open, 2018 .

Hvordan har du det? 2017 - Sundhedsprofil for region og kommuner.   Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis DEFACTUM, Region Midtjylland, 2018 .

Hvordan har du det? 2017 - Udviklingen 2010-2013-2017.   Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis DEFACTUM, Region Midtjylland, 2018 .

Social inequality in cancer survivors’ health behaviours - A Danish population-based study.   Karina Friis; Finn Breinholt Larsen; Claus Vinther Nielsen; Anne-Mette Hedeager Momsen; Christina Malmose Stapelfeldt 2018 .

Geographic variation in healthcare expenditures: insights from a Danish study: Marie Hauge Pedersen.   Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen European Journal of Public Health, 2015 .

Long-term adverse health outcomes of physical workplace violence: a 7-year population-based follow-up study.   Karina Friis; Jesper Pihl-Thingvad; Finn Breinholt Larsen; Julie Christiansen; Mathias Lasgaard European Journal of Work and Organizational Psychology, 2018 .

Kroniske sygdomme blandt personer med gigt- og rygsygdom – en national analyse af sygdomsprofil og behandlingsomkostninger.   Julie Christiansen; Emely Ek Blæhr; Kristian Nørgaard Larsen; Michael Davidsen; Nanna Borup Johansen; Finn Breinholt Larsen DEFACTUM, 2019 .

Ansættelser og projekterfaring

2011-2015 Seniorforsker, programleder med ansvar for Region Midtjyllands sundhedsprofiler

2010-2014 Forelæser i befolkningssundhed og demografi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet.

2007-2012 Formand for Det faglige rådgivende udvalg om risiko ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet, Forebyggelsesfonden.

2000-2001 Ekstern lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

1997-2011 Sundhedskonsulent i Århus Amt/Region Midtjylland.

 • Sekretariatsbetjening af Forebyggelsesrådet
 • Forsøgs- og udviklingsarbejde inden for sundhedsfremme og forebyggelse.
 • Planlægning og gennemførelse af sundhedsprofiler.
 • Udarbejdelse og implementering af strategier for sundhedsfremme og forebyggelse.

1993-1997 Adjunkt ved Center for Nordatlantiske Studier, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske retsforhold.

1992-1993 Forskningsrådsstipendiat ved Institut for Proces- og Kriminalret, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske retsforhold.

1983-1992 Forskningsmedarbejder/lektor ved Institut for Administration, Grønlands Universitet.

 • Forskningsområde: Grønlandske samfundsforhold.

1982-1983 Videnskabelig medarbejder ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet.

 • Forskningsområde: Offentlig styring af olie- og gasaktiviteter i Grønland.

Uddannelsebaggrund

0 Cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie

Kurser, konferencer m.m.

2013-2014 Uddannelse i programledelse og faglig ledelse.

1982-2015 En række konferencer i tilknytning til projekter og fagområder.