Ingerlise Andersen

Projektsekretær/sekretær, Adm.d.

+45 7841 4310

ingand@rm.dk

https://dk.linkedin.com/pub/ingerlise-andersen/79/822/692

Præsentation

Projektsekretær/sekretær

Kompetenceprofil

 • Projektsekretær/koordinator i forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Koordinator og tovholder på konferencer, temadage, kampagner o.l.
 • Webredaktør
 • Generelle sekretæropgaver.
 • Administrative udviklingsopgaver - procedurer, strukturer og arbejdsgange.

Ansættelser og projekterfaring

2003 Projektsekretær i DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektsekretær for forsknings- og udviklingsprojekter – herunder budgetstyring.
 • Koordinator/tovholder af konferencer, temadage, kampagner, møder o.l.
 • WEB-redaktør – hjemmesideopdateringer og opsætninger.
 • Diverse basis-sekretærfunktioner som rejseplanlægning, indberetninger, brevskrivning, referater m.v.
 • Administrative udviklingsopgaver – procedurer, strukturer og arbejdsgange.
 • Annoncering, personaleansættelse/procedurer

1997-2003 Økonomi- og personalesekretær på Grenaa Gymnasium & HF

 • Daglig bogføring og økonomistyring.
 • Budgetter og budgetopfølgning, fondsregnskaber.
 • Personaleadministration som ansættelsesbreve, spørgsmål omkring ferie, løn, jubilæer m.v.
 • Elevekspeditioner bl.a. Statens Uddannelsesstøtte.

1991-1997 Skolesekretær på Glesborg Skole

 • Evadministration.
 • Generelle sekretærfunktioner.
 • Cirkulære, love og bekendtgørelser.

Uddannelsesbaggrund

Diplomuddannelsen i offentlig administration

Kommunom

Handelseksamen

Webjournalist