Camilla Palmhøj Nielsen

Forskningschef , cand.scient.pol., ph.d.

+45 2162 1238

capani@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/cpn@ph.au.dk

Præsentation

Forskningsledelse for DEFACTUMs aktiviteter vedr. befolkningsundersøgelser, medicinsk teknologivurdering, sundhedstjenesteforskning samt sundhedsøkonomi.

Kompetenceprofil

  • Forskningsledelse
  • Sundhedstjenesteforskning
  • Folkesundhed
  • Medicinsk teknologivurdering
  • Organisationsforskning
  • Sundhedsøkonomi
  • Sundhedsprofiler
  • Forskningsformidling/knowledge brokering

Publikationer

Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest - Del 3 – effektevaluering.   Hanne Melchiorsen; Stine Albæk Poulsen; Ellen Aavad Holm; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2013 , Side. 64.

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø.   Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Medicinsk Teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø - Sammenfatning.   Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 - organisation.   Hanne Melchiorsen; Viola Burau; Camilla Palmhøj Nielsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2013 .

Effekt af selvmonitoreret AK-behandling over for konventionel AK-behandling - en systematisk litteraturgennemgang.   Jesper Bie Larsen; Claus Løvschall; Camilla Palmhøj Nielsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

Does screening for Down's syndrome cause anxiety in pregnant women? A systematic review..   Stina Lou; Line Mikkelsen; Lone Hvidman; Olav B. Petersen; Camilla Palmhøj Nielsen Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Aug 21. doi: 10.1111/aogs.12482., 2014 .

Medicinsk teknologivurdering af robotassisteret kirurgi.   Claus Løvschall; Kathrine Carstensen; Line Stjernholm Tipsmark; Jesper Bie Larsen; Bente Bjørnholt; Rikke Søgaard; Julie Andersen; Karin Rosenkilde Laursen; Vibe Bolvig Hyldgård; Bjarne Kromann-Andersen; Erik Søgaard-Andersen; Ismail Gögenur; Johan Poulsen; Pernille Tine Jensen; Niels Thomassen; Steven Brantlov; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, 2015 .

Stroke patients' and informal carers' experiences with life after stroke: an overview of qualitative systematic reviews.   Stina Lou; Kathrine Carstensen; Carina Rumpelthiin Jørgensen; Camilla Palmhøj Nielsen Disability and Rehabilitation, 2016 .

Medicinsk teknologivurdering af respiratorbehandling i eget hjem.   Claus Løvschall; Kathrine Carstensen; Simone Küchen; Michael Sprehn; Ole Nørregaard; Gitte Valentin; Marie Konge Villemoes; Margarete Pfau; Katrine Jeppesen; Camilla Palmhøj Nielsen DEFACTUM, 2017 .

Experiences and expectations in the first trimester of pregnancy: a qualitative study.   Stina Lou; Michal Frumer; Mette M. Schlütter; Olav B. Petersen; Ida Vogel; Camilla Palmhøj Nielsen Health Expectations, 2017 .

Parental response to severe or lethal prenatal diagnosis: a systematic review of qualitative studies.   Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Olav Bjørn Petersen; Ida Vogel; Lone Hvidman; Anne Møller; Camilla Palmhøj Nielsen Prenatal Diagnosis, 2017 .

Coping with worry while waiting for diagnostic results: a qualitative study of the experiences of pregnant couples following a high-risk prenatal screening result.   Stina Lou; Camilla Palmhøj Nielsen; Lone Hvidman; Olav B. Petersen; Mette B. Risør BMC Pregnancy and Childbirth, 2016 .

Early supported discharge following mild stroke: a qualitative study of patients' and their partners' experiences of rehabilitation at home.   Stina Lou; Kathrine Carstensen; Marie Møldrup; Seham Shahla; Elias Zakharia; Camillas Palmhøj Nielsen Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2016 .

Diagnostik af hjertepatienter i almen praksis.   Claus Løvschall; Flemming Witt Udsen; Nete Hornung; Anni Germann Najbjerg; Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen 2018 .

Termination of pregnancy following a prenatal diagnosis of Down syndrome: A qualitative study of the decision-making process of pregnant couples.   Stina Lou; Kathrine Carstensen; Olav Bjørn Petersen; Camilla Palmhøj Nielsen; Lone Hvidman; Maja Retpen Lanther; Ida Vogel Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 2018 .

Ny styring i et patientperspektiv. Resultater fra følgeforskning.   Stina Bollerup; Lotte Groth Jensen; Viola Burau; Rikke Søgaard; Morten Bonde Klausen; Claus Bossen; Peter Danholt; Mads Leth Jakobsen; Martin Bækgaard; Camilla Palmhøj Nielsen DEFACTUM, 2018 .

Erfaringsopsamling af eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning for patienter med diabetes og patienter med multisygdom.   Morten Deleuran Terkildsen; Signe Andren Thrane; Lucette Kirsten Meillier; Camilla Palmhøj Nielsen DEFACTUM, 2019 .

Livet som pårørende til hjertesyge – litteraturstudie og kvalitativ undersøgelse.   Nina Konstantin Nissen; Camilla Palmhøj Nielsen DEFACTUM, 2019 .

Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1.   Gitte Valentin; Camilla Palmhøj Nielsen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Claus Løvschall DEFACTUM, 2019 , Side. 46.

Ansættelser og projekterfaring

2011 DEFACTUM

2013 Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed

2005-2011 Sundhedsstyrelsen

2000-2009 Københavns Universitet, Institut for Statkundskab

1999-2000 Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering

Uddannelsebaggrund

2009 ph.d.i Statskundskab

1999 cand.scient.pol.