Gitte Dahl

Cand.scient.soc.

+45 7841 4074

gitdah@rm.dk

Præsentation

Erfaring med at lave kvantitative og kvalitative undersøgelser indenfor præhospitalet, Akutlægehelikopteren, psykiatrien og det somatiske område. Har gennem de seneste 11 år arbejdet på de landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien, bl.a. som projektleder i en årrække. Har derfor stor praksiserfaring med alle arbejdsgange indenfor forberedelse, dataindsamling, databehandling og rapportering af store nationale spørgeskemaundersøgelser. Forberedelse: Praksiserfaring med udvikling og validering af spørgeskemaer samt udvikling af koncepter for patient- og pårørendeundersøgelser. Erfaring udvikling af informations- og undervisningsmateriale til konceptundersøgelser. Dataindsamling: Håndtering af besvarede spørgeskemaer på papir og i Survey-Xact. Herunder skanning i programmet ABBYY og ansvar for op mod 25 studentermedhjælpere. Databehandling: Bearbejdning af data i blandt andet Excel, Survey-Xact, SPSS og SQL. Rapportering: Udvikling og gennemførelse af store mængder automatiserede rapporter i bl.a. Tableau. Desuden erfaring med rapportering af nationale hovedrapporter indenfor psykiatrien. Har i 2017 stået for afrapportering af Region Midtjyllands regionale rapportering af LUP indenfor det somatiske område (RUP). Har desuden været involveret i Region Midtjyllands undersøgelser af Præhospitalet og Akutlægehelikopteren.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af landsdækkende psykiatriundersøgelser (2010-2016)
 • Konceptudvikling, dataindsamling, rapportering og formidling i forbindelse med kvantitative patient- og pårørendeundersøgelser inden for psykiatrien.

Publikationer

LUP Psykiatri 2016.   Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen DEFACTUM, 2017 .

LUP Psykiatri 2015.   Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 .

LUP Psykiatri 2014.   Gitte Dahl; Jens T. Hørlück CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 .

LUP Psykiatri 2013.   Gitte Dahl; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

LUP Psykiatri 2012.   Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

LUP Psykiatri 2017.   Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen DEFACTUM, 2017 .

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Afrapportering, RUP
 • Afrapportering, Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren
 • Dataindsamling, Forskningsprojekt om Diabetes
 • LUP Psykiatri

2011 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Afrapportering, Brugernes oplevelse af Præhospitalet, 2015
 • Afrapportering, Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område
 • Evaluering af kompetenceudviklingsforløb for strategiske ledere i Region Midtjylland
 • Projektleder, LUP-Psykiatri
 • Projektleder, Undersøgelse af patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit (2013)

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Landsdækkende psykiatriundersøgelser
 • Henvisningsprojekt inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien

Uddannelsebaggrund

2006 Cand.scient.soc., Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2016 Konference, QSHC (quality and safety in healthcare), Gøteborg

2014 Konference, QSHC (quality and safety in healthcare), Paris

2014 Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren

2014 Mere menneske - mindre system

2011 Kvalitet – svaret på sundhedsvæsenets udfordringer? Kbh. (arrangeret af Danske Regioner/Lægeforeningen)

2008 Konference, QSHC (quality and safety in healthcare), Paris

Undervisning og anden særlig erfaring

2016 Tableau Desktop - Introduktionskursus

2014 NVivo 10

2012 Surveyoruddannelse, Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område