Lisbeth Ørtenblad

Forsker, mag.art. i antropologi, MPH

+45 6130 4655

lisoert@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/lisbeth.oertenblad@stab.rm.dk

Præsentation

Lisbeth Ørtenblad arbejder med MTV, sundhedstjenesteforskningsprojekter og evalueringer. Har særlig beskæftiget sig med det somatiske og socialpsykiatriske område, og har primært interesse for anvendelsesorienteret forskning. Lisbeth Ørtenblad har arbejdet nationalt og internationalt med sundhedsfaglige problemstillinger. Beskæftiger sig i øjeblikket især med kroniske sygdomme og multisygdom, og har et særligt fokus på patient/borger perspektiver. Har omfattende erfaring med kvalitative analyse og dataindsamlingsmetoder og med anvendelse af case-studie strategier, og har desuden et godt kendskab til kvantitative metoder. Har endelig beskæftiget sig med netværksdannelse via ledelse af videnskabende netværk, særlig i forbindelse med socialpsykiatrisk kvalitetsudvikling.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse ifm. tilrettelæggelse, gennemførelse og formidling af forsknings- og evalueringsopgaver.
 • International erfaring med forskningsprojekter og evalueringer.
 • Bredt kendskab til det socialpsykiatriske og somatiske område.
 • Solid erfaring med kvalitative metoder og med case-studie strategi.
 • Særlig interesse for patient / borger perspektiver samt mennesker med kroniske lidelser.

Publikationer

Users’ experiences with home mechanical ventilation: a CERQual review of qualitative studies. Ørtenblad,L., Carstensen, k., Væggemose, U., Løvschall, C., Sprehn, M., Küchen, S., Nørregaard, O., Jensen, L.G. , Respiratory Care, 2019.

General practitioners’ considerations of and experiences with multimorbidity patients: A qualitative study. Lisbeth Ørtenblad; Nina Konstantin Nissen, International Journal of Care Coordination, 2019.

Users' Experiences With Home Mechanical Ventilation: A Rewiev of Qualitative Studies. Lisbeth Ørtenblad, Kathrine Carstensen, Ulla Væggemose, Claus Løvschall, Michael Sprehn,Simone Küchen, Ole Nørregaard, Lotte G Jensen , Respiratory Care, 2019.

Volunteering to Care for People with Severe Mental Illness: A Qualitative Study of the Significance of Professional and Private Life Experience. Lisbeth Ørtenblad; Ulla Væggemose; Lene Gissel; Nina Konstantin Nissen, Community Mental Health Journal, 2018.

Patienters forståelse af hospitalernes indkaldelsesbreve med fokus på ret til hurtig udredning. Lisbeth Ørtenblad; Ulla Væggemose; Jonas Thorborg Stage; Berit Kjærside Nielsen, DEFACTUM, 2018.

EUnetHTA: Patients' perspectives in the HTA Core Model i Patient Involvement in Health Technology Assessment. Lisbeth Ørtenblad; Lotte Groth Jensen: Alessandra Lo Scalzo, Springer, 2017.

Multi-morbidity: A patient perspective on navigating the health care system and everyday life. Lisbeth Ørtenblad; Lucette Meillier; Alexandra R. Jønsson , Chronic Illness, 2017.

Psychiatric service users’ experiences of emergency departments: a CERQual review of qualitative studies.. Kathrine Carstensen; Stina Lou; Lotte Groth Jensen; Nina Konstantin Nissen; Lisbeth Ørtenblad; Margarete Pfau; Pia Vedel Ankersen, Nordic Journal of Psychiatry, 2017.

Community Families: Bridging the gap between mental health services and civil society – A qualitative study from users’ perspective. Ulla Væggemose; Stina Lou; Michal Frumer; Nanna Limskov Stærk Christiansen; Jørgen Aagaard; Lisbeth Ørtenblad , International Journal of Social Psychiatry, 2017.

Prognostic factors for disability and sick leave in patients with subacute non-malignant pain: a systematic review of cohort studies. Gitte H Valentin; Marc S Pilegaard, Department of Public Health, Research Initiative for Activity Studies and Occupational Therapy, General Practice, University of Southern Denmark, Odense, Denmark; Henrik B Vaegter, Pain Research Group, Pain Centre South, Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, University Hospital Odense, Denmark; Marianne Rosendal, Research Unit for General Practice, Aarhus University, Denmark; Lisbeth Ørtenblad; Ulla Væggemose; Robin Christensen, Musculoskeletal Statistics Unit, Department of Rheumatology, The Parker Institute, Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark , BMJ Open, 2016.

Komplekse liv: Patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge?. Lisbeth Ørtenblad; Alexandra Ryborg Jønsson; Lucette Meillier;, Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Nr. 22, 83-101, 2015.

Smerter - en MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter. Lisbeth Ørtenblad; Gitte Hoff Valentin; Kathrine Carstensen; Inge Wittrup; Line Stjernholm Tipsmark; Ulla Væggemose; Claus Løvschall; Camilla Palmhøj Nielsen;, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Evaluering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Peder Hau Lyng, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Evaluering af projekt for udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom ifølge forløbsprogrammerne for KOL,T2DM og AKS i Skanderborg, Favrskov og Silkeborg Kommune - midtvejsevaluering. Dorte Brandt Svendstrup; Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012. Jesper Buchholdt Gjørup; Birthe Hellqvist Dahl; Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Medicinpædagogik – Inspirationskatalog. Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen, Socialstyrelsen, 2012.

Medicinpædagogik og psykoedukation - Litteraturstudie. Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Kortlægning af medicinpædagogiske metoder i Danmark. Jens Hansen; Lisbeth Ørtenblad, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen - borgere med hjertekarsygdomme. Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen - borgere med KOL. Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad , CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Evaluering af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom i Silkeborgklyngen - Sammenfatning af fokusgruppeinterview. Lisbeth Ørtenblad, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Undersøgelse af auditmetoden til styrkelse af det sundhedsfaglige samarbejde i Silkeborgklyngen borgere med diabetes 2. Pernille Bjørnholt Nielsen; Lisbeth Ørtenblad, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Rekruttering af indiske speciallæger til Region Midtjyllands hospitaler. Lisbeth Ørtenblad, Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Perspektiver på den faglige indsats blandt borgere med lænderygsmerter - et bidrag til udvikling af forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby, Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Projekt VoksenADHD - en evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD. Lisbeth Ørtenblad, Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Borgernes perspektiv. Udfordringer for kronikerindsatsen. Marianne Balleby; Lisbeth Ørtenblad, Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med en hjertesygdom - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for hjertekarsygdomme. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby, Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med KOL - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby, Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med Diabetes type 2 - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for Diabetes type 2 i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad, Marianne Balleby, Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Ansættelser og projekterfaring

2013 Forsker, MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK

 • Netværksfamilier - et socialpsykiatrisk behandlingstilbud (sundhedstjenesteforskningsprojekt)
 • Deltagelse i forskningsprojekt om ulighed og multisygdom i det behandlende sundhedsvæsen
 • Projektledelse af MTV om smerte

2007 Forsker, CFK-Folkesundhed og kvalitetsudvikling

 • Deltagelse i forskningsprojektet 'Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen'
 • Projektleder, MTV om tidlig og målrettet indsats til smertepatienter
 • Projektleder på udvikling af videnskabende netværk samt tilrettelæggelse og gennemførelse af videnskabende netværk
 • Projektleder, design og gennemførelse af evalueringer og undersøgelser, eksempelvis borgerperspektiver på tilrettelæggelse af forløbsprogrammer for kroniske sygdomme, evalueringer af det tre årige Projekt VoksenADHD samt evalueringer af rekruttering af indiske speciallæger i Region Midtjylland.

2006-2007 Projektkoordinator, Institut for Folkesundhed, Afd. f. Almen Medicin, Aarhus Universitet

 • Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af den afsluttende del af ’Sundhedsprojekt Ebeltoft’, en befolkningsundersøgelse om effekten af helbredsundersøgelser ved alment praktiserende læge.

2004-2006 Projektleder, Social- og Psykiatriforvaltningen, Viborg Amt

 • Ansvarlig for udarbejdelse af forvaltningens evalueringsstrategi samt oprettelse af en evalueringsenhed.
 • Planlægning og gennemførelse af evalueringer indenfor social- og psykiatriområdet.
 • Gennemførelse af videnskabende netværk samt konsulentbistand ang. institutioners egne evalueringer.

2004 Censor ved afd. for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

2001-2004 AC-medarbejder, Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 • Udvikling af forskningsprojekter, forskningsmetode og forskningsmiljøer indenfor alternativ behandling.
 • Konsulent i det alternative behandlermiljø mhp. støtte til udvikling af alternative behandleres egne dokumentationsprojekter.

1994-2004 Konsulent, Royal Tropical Institute, Amsterdam

 • Konsulent på forskningsprogrammer i afrikanske lande (Uganda, Zambia, Malawi) if. udvikling af forskningsmetode, gennemførelse af undersøgelser, analyse og rapport.

1998-2001 Evaluator, Center for Kvalitetsudvikling, Århus Amt

 • Design og gennemførelse af evalueringer indenfor social- og fagpsykiatri.
 • Konsulent vedr. udvikling af praksisforskning indenfor socialpsykiatrien.

1995-1997 Projektkoordinator og underviser, Projektcenter Øst, Århus Amt

 • Ansvarlig for arbejdsmarkeds orienterede kurser for flygtninge og indvandrere.

1992-1994 Forsker, Institute of Social Research, Makerere University, Uganda

 • Projektleder: planlægning, koordinering og gennemførelse af forskningsprojekt om opfattelse og anvendelse af lægemidler samt evaluering af indsatser, hvis formål var at forbedre rationel medicinanvendelse.

1988-1988 Forsker (feltarbejde), University of Zambia, Zambia

 • Antropologisk feltarbejde om brugeres og behandleres opfattelse af sygdoms- og sundhedskultur.

Uddannelsesbaggrund

1999 Master of Public Health, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet;

1992 Mag.Art., Afd. for Etnografi og Socialantropologi;

1987 Den Journalistiske Tillægsuddannelse, Danmarks Journalisthøjskole;

Kurser, konferencer m.m.

2009-2009 Produktion af Digitale Patientfortællinger

2001-2001 ph.d.kursus, Introduktion til forskningsmetodologi, Syddansk Universitet

1996-1996 Projektorganisation og Projektledelse, HD 2.del, enkeltfag

Undervisning og anden særlig erfaring

2012 Sundhedsantropologi, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet;

2000-2008 Metodeundervisning, projektplanlægning og gennemførelse på kursusforløb 'Videnskabende netværk';