LUP_kort_redSH.png

 

Generelt oplever patienterne et venligt og imødekommende personale på tværs af sundhedsvæsenet, viser de forskellige årlige delundersøgelser af patienternes tilfredshed, som DEFACTUM er med til at udarbejde.

Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året i alle landets regioner med det formål at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer. Undersøgelsen går helt ned på afdelings- og afsnitsniveau, og er dermed med til at sætte fingeren på de steder, hvor der er behov for en styrket indsats og forbedringer i kvaliteten.

Generelt er patienterne tilfredse, men patienterne udtrykker også behov for forbedringer, viser de nationale undersøgelser.

Patienterne i psykiatrien er generelt tilfredse

8 ud af 10 er tilfredse med psykiatrien på tværs af de fem regioner.

- Særligt tilfredse er patienterne med personalet, som de finder venlige og imødekomne, og flere svarer, at personalet ved behov i højere grad kontakter patientens hjemkommune i forhold til tidligere, fortæller projektleder for undersøgelsen Simone Witzel, DEFACTUM, og påpeger, at der også en steder, hvor det halter:

- Færre oplever, at der er én af lægerne, der tager det overordnede ansvar for deres behandling. Og der er især et forbedringspotentiale i forhold til at informere dem om, hvordan livsstil påvirker deres sygdom.

Resultaterne i LUP Psykiatri kan læses her 

Patienter i somatikken ser øget mulighed for inddragelse

Også behandlingen på Region Midtjyllands hospitaler scorer højt hos patienterne. Og ligesom i psykiatrien bliver patienterne mødt af venlige og imødekommende medarbejdere.

Der er samtidig potentialer for forbedringer – blandt andet peger patienterne på at både de selv og deres pårørende gerne vil inddrages mere i beslutninger om behandlingen.

Læs mere om resultaterne i LUP Somatik her

Undersøgelsen for psykiatrien er udarbejdet i DEFACTUM, som også varetager en del af rapporteringen på det somatiske område i Region Midtjylland.

DEFACTUM indgår i det fælles projektsekretariat med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden.