Personer med rygmarvsskade savner konkrete målsætninger for deres rehabiliteringsforløb, der knytter sig til deres hverdagsliv og livet efter udskrivelse. Det konkluderer et forskerhold med Thomas Maribo i front i et nyligt publiceret review i tidsskriftet Spinal Cord.

Personer med rygmarvsskade angiver, at der ofte er en uoverensstemmelse mellem deres og de sundhedsprofessionelle målsætninger for deres rehabiliteringsforløb. De sundhedsprofessionelle fokuserer i høj grad på målsætninger, der er målbare i kliniske omgivelser – eksempelvis at gå på trapper og træne basale plejebehov, hvor de målsætninger som omhandler hverdagslivet udebliver.

- For personer med rygmarvsskader er det vigtigt, at målene for deres rehabiliteringsforløb i højere grad knytter sig til det hverdagsliv de møder efter udskrivelse fra hospitalet, og at målene også er rettet mod psykiske og sociale udfordringer såsom familie- og arbejdslivet, siger forskningsleder Thomas Maribo, DEFACTUM, og fortsætter:

- Og så er det vigtigt de bliver inddraget og har en aktiv rolle i den konkrete målsætning.

Den gyldne middelvej

Ønsket om aktivt at inddrage personer med rygmarvsskader i målsætningen og rehabiliteringsforløbet, og samtidig fokusere på deres udfordringer i hverdagslivet, er dog ikke ligetil. Målsætningerne skal nemlig stadig i høj grad baseres på en professionel, sundhedsfaglig viden.

Derfor er det en kompleks og svær proces at lave målsætninger, der både tager højde for den sundhedsfaglige vurdering og for ønsket om et fokus på hverdagslivet. Med andre ord er det krævende at finde den gyldne middelvej.

For at forbedre rehabiliteringen slår forskerholdet derfor også fast, at det er væsentligt med en personcentreret målsætningsproces, hvor det er den enkeltes behov, som er i centrum. Hvor de sundhedsprofessionelle lytter til behovene og de udfordringer hverdagslivet byder på. Hvis vi som sundhedsprofessionelle ikke er opmærksomme, kommer målene let til at fokusere på de udfordringer man står i lige nu, men de er oftest knyttet til den kliniske behandling og ikke til hverdagslivet.

Et systematisk review

Reviewet er et systematisk review af forskningsartikler hentet fra forskellige databaser. Søgningen i databaserne gav 427 abstracts som blev screenet, hvorefter fire studier blev inkluderet. Reviewets data er således baseret på de fire studier.

Foruden Thomas Maribo består forskerholdet af sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat Charlotte Maria Jensen, antropolog og ph.d.-studerende Louise Sofia Madsen fra DEFACTUM og seniorforsker og sygeplejerske Charlotte Handberg fra Aarhus Universitet og Rehabiliteringscenter for Muskelsvind.

Reviewets fulde titel er: Experiences with and perspectives on goal setting in spinal cord injury rehabilitation: A systematic review of qualitative studies.