Kommuner i HjerteKomMidt på samme niveau som hospitalerne
Foto: Colourbox

Midtjydernes kommunale hjerterehabilitering lader overordnet set til at være på samme niveau som på hospitalerne. Samlet er der dog over tre år ingen væsentlig forbedring, viser ny rapport fra DEFACTUM baseret på data fra HjerteKomMidt.

HjerteKom er en national database udviklet af DEFACTUM, som understøtter den kommunale praksis i hjerterehabilitering. Data bidrager til løbende kvalitetsforbedringer af indsatser til borgere i et kommunale forløb.

De midtjyske kommuner har siden 2017 registreret data i HjerteKomMidt. Seneste data er formidlet i rapportering for 2019.

- Resultaterne vurderes helt overordnet at være på samme niveau som på hospitalerne. Samlet set er der dog over de tre år ingen væsentlig forbedring i indikatorresultaterne for de enkelte indsatser, fortæller Hanne Søndergaard, der fortsætter:

- Næste skridt er et målrettet og løbende kvalitetsarbejde for de midtjyske kommuner og i klyngesamarbejdet for at forbedre de indsatser, der afspejles i indikatorerne.

Læs mere i rapporten "Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. HjerteKomMidt 2019"