Nasrin Tayyari Dehbarez og Lotte Groth Jensen skal undersøge principperne for prioriteringen af behandling og teknologi.

Nasrin Tayyari Dehbarez og Lotte Groth Jensen skal undersøge principperne for prioriteringen af behandling og teknologi. Foto: Søren Sander

Nye behandlinger, medicinsk udstyr og teknologier er hele tiden på vej ind i det danske sundhedsvæsen. Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har tildelt Nasrin Tayyari Dehbarez og Lotte Groth Jensen 738.000,- kr. til at undersøge principperne for prioriteringen.

Folketinget har tidligere vedtaget syv prioriteringsprincipper, der danner grundlag for arbejdet i Medicinrådet. Danske Regioner er på nuværende tidspunkt i gang med organiseringen af et tilsvarrende Behandlingsråd, der - i stedet for medicin - skal vurderer de nye, ofte dyre medicinske teknologier og behandlingsformer.

Nasrin Tayyari Dehbarez og Lotte Groth Jensen har fået midler til at undersøge, hvordan disse principper for prioritering forstås, og om det er meningsfuldt at benytte de samme principper, som grundlag for prioritering i Behandlingsrådet.

Endelig skal forskerne fra DEFACTUM undersøge, hvordan befolkningen og politiker vægter de syv principper indbyrdes. De skal dermed biddrage med et grundlag for fremtidig prioritering.

Læs mere om projektet med prioriteringerne i Behandlingsrådet