DEFACTUM og MoEva-partnerskabet med elleve jyske kommuner har netop modtaget 1.5 mio. kr. til at undersøge potentialer og mulige barrierer ved at inddrage borgernes selvrapporterende oplysninger om helbred og trivsel i kommunale sundhedstilbud.

Billede af sygeplejerske og en ældre dame
Borgernes egne selvrapporterende oplysninger skal bruges mere aktivt fremover. Foto: DEFACTUM.

Stadig flere mennesker lever med en eller flere kroniske sygdomme, der påvirker hverdagen og kræver viden, færdigheder og mod til at håndtere sygdommene. Aktiv brug af selvvurderede oplysninger højner, ifølge studier, den helbredsrelaterede livskvalitet og muligheden for at håndtere problemerne.

De elleve kommuner i MoEva-samarbejdet er i fuld gang med at implementere et dialogredskab, med borgernes vurderinger af egen sundhed og trivsel – en såkaldt BorgerPROfil. Dialogredskabet medvirker til at afstemme forventninger mellem borgeren og den sundhedsprofessionelle, så de i fællesskab kan træffe valg om mål for indsatsen og dermed tilrettelægge et forløb, der matcher den enkeltes ønsker og behov.

Et forskerteam med Berit Kjærside Nielsen, DEFACTUM, i spidsen følger kommunernes udviklingsarbejde. Forskningen skal bidrage med ny viden om effekten og betydningen af systematisk at inddrage borgernes selvvurderede oplysninger i sundhedssamtaler.  

- Vores forskning skal belyse hvorvidt aktiv brug af borgernes indrapporterede oplysninger øger borgernes involvering og føre til mere handlekraft i forhold til at tage vare på egne sundhedsudfordringer og helbredsproblemer, siger forsker og programleder Berit Kjærside Nielsen.

Projektet er finansieret af KL og Sundhedskartellet under Den Kommunale Kvalitetsudviklingspulje og gennemføres i perioden 2020-2021.

Foruden Berit Kjærside Nielsen står også seniorprojektleder Lise Arnth Nielsen fra DEFACTUM og Margit Andersen, leder af sundhedsfremme og forebyggelse i Ikast-Brande kommune, i spidsen for initiativet. Du kan læse mere om projektet 'Min PROfil – En model til involvering og empowerment af borgere i kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser med systematisk brug af PRO'.