Pernille.jpg

Klik og se Region Sjællands video om kurset, som blandt andre Pernille Bjørnholt Nielsen, DEFACTUM, beskriver.

Efter blot et 1-dagskursus føler 90 % af sundhedspersonalet sig bedre til at spotte kræft tidligt hos patienterne og 74 % har anvendt deres viden efter tre måneder. Det viser en ny evaluering fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM.

Bliver kræft opdaget i tide, har patienten større mulighed for mere skånsom behandling og bedre overlevelse. Over en 4-årig periode tilbyder Region Sjælland derfor et 1-dags kursus udbudt under titlen ”Patienter med mulige tegn på kræft – tidlig opsporing og rettidig visitation”.

Kurset skal øge sygeplejerskers, sekretærers og andre relevante faggruppers viden om ukarakteristiske symptomer og tegn på kræft. Samtidig skal de kvalificeres til at tage en god dialog om kræft med patienterne.

Efter kurset mener 90 %, at de er blevet bedre til at spotte symptomer på alvorlig sygdom, og 74 % af kursisterne oplever, at de har anvendt noget af det lærte efter 3 måneder, viser DEFACTUMs evaluering.

Generelt er praksispersonalet begejstret for form, indhold og tilrettelæggelse af dagen og klinikejerne støtter op omkring initiativet. I alt har 143 kursister fra almen praksis deltaget i kurset. 

DEFACTUMs konsulenter har evalueret regionens otte delformål inden for undervisningen i kræft og tidlig opsporing for almen praksis. Læs evalueringen af Region Sjællands kursus for praksispersonale "patienter med mulige tegn på kræft".