Enig, meget enig, meget uenig, uenig og neutral. De fleste af os kender svarmulighederne fra de utallige spørgeskemaer, vi har sat krydser i. På Rygcenter Syddanmark er patienterne blevet inddraget i udviklingen af et nyt spørgeskema til patienter med lænderygsmerter.

Billede af spørgeskemaPatienterne er generelt glade for udkastet til det nye spørgeskema, fordi det er rettet mod aktiviteter i dagligdagen.Foto: Søren Sander.

- Vi ønskede at få patienternes perspektiv på indholdet i det nye spørgeskema og på, hvordan spørgeskemaet kunne biddrage til en patientcenteret konsultation, hvor patientens besvarelse bliver anvendt aktivt i mødet mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, fortæller fysioterapeut og ph.d.-studerende fra DEFACTUM, Charlotte Ibsen.

Hun har i et nyligt publiceret studie undersøgt, hvilke forventninger og ønsker patienter med lænderygsmerter har til de spørgeskemaer, de skal besvare, når de kommer til udredning på Rygcenter Syddanmark.

I alt er syv patienter med lænderygsmerter blevet interviewet. Undersøgelsen viser, at patienterne generelt var glade for udkastet til det nye spørgeskema, fordi det var rettet mod aktiviteter i dagligdagen. Patienterne fortalte også, at tre faktorer især var vigtige for at opnå en patientcenteret konsultation.

- Spørgeskemaet skal være så enkelt som muligt, der skal være mulighed for at tilføje kommentarer og så skal patientens svar bruges aktivt af den sundhedsprofessionelle under konsultationen, siger Charlotte Ibsen.

Find artiklen: “Keep it simple”: Perspectives of patients with low back pain on how to qualify a patient-centred consultation using patient-reported outcomes under "Link til ekstern hjemmeside"  

For yderligere information kontakt: Ph.d. studerende Charlotte Ibsen: 2966 2275 / chaibs@rm.dk