Billede af en åben bog.
Metodevejledningen kan benyttes af alle, der udarbejder eller beskæftiger sig med systematiske litteraturgennemgange. Foto: Christian Wiediger, Unsplash.

Før nye tiltag og teknologier bliver indført på sundheds- og socialområdet, så er det ofte en god ide at vurdere, hvad vi ved og ikke ved om dem. DEFACTUMs forskere og konsulenter beskriver, hvordan de griber opgaven an i en ny publikation med metodevejledning, der blandt andet indeholder en systematisk litteraturgennemgang.

Vurdering af enkelttiltag, teknologier og mere komplekse problemstillinger kræver ofte at viden og forskning indenfor et område samles og opsummeres. Et samlet overblik over vidensgrundlaget muliggør, at vi kan udtale os om hvad vi ved og hvad vi ikke ved.

Denne vidensopsamling skal som anden forskning følge bestemte metodekrav. Til opgaven har DEFACTUMs forskere og konsulenter udarbejdet en metodevejledning: Systematisk litteraturgennemgang – Health Technology Assessment – Metodevejledning, vol. 1, hvori de beskriver faser og indhold ved systematisk litteraturgennemgang baseret på national og international viden indenfor området.

Metodevejledningen kan benyttes af alle, der udarbejder eller beskæftiger sig med systematiske litteraturgennemgange. Den er et forsøg på tydeligt og gennemsigtigt at synliggøre den metodiske fremgangsmåde i forbindelse med indsamling, vurdering og sammenfatning af viden.

Metodevejledningen er den første i en række af vejledninger, som opsamler de metodiske fremgangsmåder indenfor en række kvalitative og kvantitative fagområder.

Metodevejledningen bliver løbende revideret i forhold til den seneste metodiske viden.

Metodevejledningen om systematisk litteraturgennemgang finder du her