Gravide medarbejderes sygefravær er højt i Danmark, og fysisk træning kan måske afhjælpe problemet. Men der er behov for mere forskning på området. Det konkluderes efter en gennemgang af interventionsstudier, der havde til formål at reducere sygefravær hos gravide i arbejde.

Billede af gravid kvinde og en mand

Fysisk træning kan måske hjælpe på gravide kvinders sygefravær. Foto: Vitor Pinto

Gravide kvinder er gennemsnitligt syge 48 dage i løbet af deres graviditet, hvilket udgør omkring 4.000 fuldtidsstillinger om året.

- Sygefraværet har konsekvenser for samfundet, men den enkelte kvinde og hendes arbejdsplads rammes også. Derfor er det vigtigt at udforske, hvilke muligheder der er for at reducere sygefraværet, mener forsker Pernille Pedersen, DEFACTUM.

I en systematisk gennemgang har en forskergruppe derfor undersøgt effekten af fem forskellige interventioner på 1652 gravide medarbejdere. Tre af de fem interventioner bestod af fysisk træning, mens de sidste to anvendte henholdsvis kraniosakral- og akupunkturbehandling.  

Og det tyder på, at fysisk træning kan nedbringe de gravides sygefravær. Kun en af de fem interventioner viste en lavere hyppighed i sygefravær, og den bestod netop af et 12-ugers træningsprogram leveret af en fysioterapeut.

- Der bør derfor forskes mere i interventioner med blandt andet fysisk træning i samarbejde med sundhedsinstitutioner og arbejdspladser, fastslår forsker Pernille Pedersen.

Forskergruppen bag projektet består udover Pernille Pedersen af: Rikke Damkjær Maimburg, Aarhus Universitetshospital, Ellen Aagaard Nøhr, Syddansk Universitet, Merete Labriola, Claus Vinther Nielsen, DEFACTUM/Aarhus Universitet og Anne-Mette Hedeager Momsen, DEFACTUM.

Læs her om projektbeskrivelsen.