billede af patient og to sygeplejerskerPatienter i Region Midtjylland giver topkarakterer til behandlingen og personalet, men ønsker stadig mere inddragelse. Foto: Niels Aage Skovbo

Patienter vurderer behandlingen og personale på hospitalerne i Region Midtjylland helt i top, men de ønsker samtidig at blive taget mere med på råd om undersøgelser og behandlinger, viser DEFACTUMs årlige undersøgelse af patienternes tilfredshed i somatikken.

Personalet er godt forberedt, venligt og lyttende, og behandlingen god, viser patienternes svar fra DEFACTUMs undersøgelse af tilfredsheden i Region Midtjylland under LUP Somatik 2017. Trods rosen kan hospitalerne i Region Midtjylland blive endnu bedre til at inddrage patienterne i undersøgelser og behandlinger.

Projektleder på undersøgelsen, Simone Witzel fra DEFACTUM, Region Midtjylland, forklarer, at behandlingen på patientens præmisser både er et regionalt og et nationalt mål i kvalitetsarbejdet. 

- Afdelingerne læser vurderinger og kommentarer nøje. De bruger svarene som pejlemærke for, hvad de skal arbejde med. Kronisk syge mave-tarmpatienter har fx ønsket og fået let adgang til at ringe til Hospitalsenhed Midt for at få råd, når deres sygdom blusser op, siger Simone Witzel.

Undersøgelserne giver hver enkelt afdeling et præcist svar på, hvad patienterne synes om ventetid, patientinddragelse, smertelindring, information, behandling og servicestandard. Og hvor patienterne ser muligheder for forbedringer.

De fødende i Region Midtjylland er landets mest tilfredse, men på tværs af de mange undersøgelser går patienternes ønske om at blive inddraget endnu mere i egen behandling igen i årets undersøgelser.

Fakta

  • "Et Sundhedsvæsen på patientens præmisser" er det mål Region Midtjylland styrer efter, når aktivitet, økonomi og kvalitet skal kobles for at opnå mest mulig sundhed for pengene.
  • Målet er fint i tråd med målene i Det Nationale Kvalitetsprogram om at levere mest mulig sundhed for pengene med fokus på de resultater, der har betydning for borgeren.
  • Patienttilfredshedsundersøgelserne laves særskilt for planlagt indlagte-, akut indlagte,, ambulante patienter og fødende på hospitalerne, og i psykiatrien for voksne patienter og forældre til børn, der behandles i børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Resultaterne fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Somatik 2017, er baseret på svar fra 135.692 patienter, der har haft kontakt med sygehusvæsenet i efteråret 2017.
  • 2006 kvinder har svaret i undersøgelsen LUP Fødende.
  • LUP Psykiatri omfatter svar fra 2480 behandlede, der har haft kontakt med psykiatrien i efteråret 2017.
  • Den tilsvarende undersøgelse for Akutafdelinger og Akutklinikker, LUP Akutmodtagelse, blev offentliggjort i januar 2018.

Link til hospitalers resultater (nyheden fortsætter herunder):

Aarhus Universitetshospital

 

Aarhus - Fødende

 

Hospitalsenhed Midt

 

Hospitalsenheden Vest

 

Regionshospitalet Horsens

 

Regionshospitalet Randers

 

 

 

 

Yderligere information