Thomas Maribo er ny forskningsleder i Rehabilitering og Sygefravær, DEFACTUM.

Pr. 1. juni 2018 ansættes Thomas Maribo som ny forskningsleder i Rehabilitering og Sygefravær, DEFACTUM.

Thomas Maribo har været ansat i afdelingen siden 2012 - de seneste 4 år som programleder og seniorforsker.

-Det er en erfaren mand på området, vi nu byder indenfor i lederkredsen, og jeg glæder mig, lyder det fra vicedirektør Mette Kjølby. Thomas har blandt andet medvirket til oprettelsen af Forskningsklinik for sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af region og kommune i samarbejde med Aarhus Universitet, VIA, Aarhus Kommune og MarselisborgCentret.

Den nye forskningsleder får til opgave fortsat at styrke fagligheden i rehabilitering og på tværs af sundhed, social og arbejdsmarked i DEFACTUM såvel som hos eksterne partnere.

-Vi fortsætter arbejdet med at udvikle og dokumentere vidensbaserede indsatser til patienter og borgere med rehabiliteringsbehov. En af vores store opgaver er at øge sam menhængen på arbejdsmarkeds- og sundhedsområdet. Vores agenda er bedst mulig funktionsevne og mindst mulig ulighed i sundhed, siger Thomas Maribo.