Patientens mål, håb og dilemmaer på vejen gennem et rehabiliteringsforløbet bliver nu udforsket af antropolog Merete Tonnesen, DEFACTUM, der netop har modtaget 1,5 millioner kr. fra Aarhus Universitet til et nyt ph.d.-studium. 

photo-1533227477679-ca4c58789baf.jpg

Foto: Bruce Mars 

Tidligere blev målet for rehabilitering sat for patienten, men i dag er den almindelig opfattelse, at patienten selv bør være med til at sætte målet. Indsatsen rettes mod det, der har betydning for den enkelte. Det er dog ikke altid let i praksis.

- Ideelt er målet det overordnede pejlemærke for de enkelte indsatser, hvor patienten har indflydelse på kursen for rehabiliteringen. Reelt oplever patienterne dog, at målsætning ofte er vanskelig og dilemmafyldt, med skjulte agendaer og uudtalte forventninger, forklarer Merete Tonnesen, DEFACTUM, og uddyber:

- Under længere forløb navigerer patienterne i et rehabiliteringslandskab, hvor der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem målene.

Der er også andre barrierer for patienters reelle indflydelse, herunder tid og kommunikations- og forventningsclash:

- Fagprofessionelle kan tale om realistiske, målbare mål og se patienten som drivkraft, mens patienter kan tale om håb og forvente, at fagprofessionelle er drivkraften og eksperterne, fortæller Merete Tonnesen.

Ph.d.-studiet er baseret på et klassisk etnografisk feltarbejde, hvor Merete Tonnesen udforsker, hvordan mål opfattes og arbejdes med i forskellige sammenhænge.

- Jeg hægter mig i halen på målene og ser på, hvordan mål sættes, oversættes, forhandles og transformeres i forløb for patienter med henholdsvis gigt og Parkinsons sygdom. Det kræver, at jeg bliver "indlagt" på rehabiliteringscentret Sano og derefter følger mål til patienters hjem, til Jobcenteret, til lægen, til forsikringsselskabet for at se, hvordan mål opfattes og arbejdes med i forskellige sammenhænge, siger Merete Tonnesen.

Med projektet ønsker Merete Tonnesen at bidrage med nye perspektiver til den internationale forskning omkring relationen mellem mål, håb og dilemmaer. Samtidig har hun fokus patienters og fagfolks oplevelse af sammenhæng og koordinering - eller mangel på samme.

Vejledere på projektet er professor Claus Vinther Nielsen, DEFACTUM og Institut for Folkesundhed og lektor Rikke Sand Andersen, Antropologi og Forskningsenheden for Almen Praksis – begge vejledere fra Aarhus Universitet.

Kontaktoplysninger:

Merete Tonnesen, mag. art. Etnografi og Socialantropologi. ph.d.-studerende
merete.tonnesen@rm.dk, Mobil 2361 7480