billede af gravid kvindePernille Pedersen skal forske i, hvordan man skaber bedre trivsel for gravide i arbejde. Foto: Kewei Hu, Unsplash

To ud af tre kvinder har over 4 ugers sygefravær i løbet af graviditetens første 8 måneder. Hvorfor? Forsker Pernille Pedersen, DEFACTUM, har fået 1.150.000 kroner af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Region Midtjyllands Folkesundhed i Midten til at finde svaret. Mange gravide vil derfor modtage et spørgeskema om trivsel de nærmeste dage.

Graviditet koster omkring 1,4 milliarder kr. i sygedagpenge om året. Sygefraværet har dog ikke kun konsekvenser for samfundet. Den enkelte arbejdsplads og den enkelte kvinde rammes også.

- Gravide kvinder er gennemsnitligt syge 48 dage i løbet af deres graviditet. Det er jo et alarmerende højt niveau, fortæller forsker Pernille Pedersen fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland og fortsætter:

- Hvorfor har gravide medarbejdere så mange sygedage? Tager gravide gerne en ekstra sygedag? Eller er kravene på arbejdspladsen for høje?

Sygefraværet er særligt højt hos gravide kvinder ansat i handels- og hotelbranchen og i social- og sundhedssektoren.

- Visse typer arbejde belaster måske gravide kvinder særligt meget, og de har derfor ekstra behov for hjælp og justeringer, så det ikke går udover deres arbejdssituation. Vi udforsker hvilke muligheder, der er, for at reducere sygefraværet, fortæller forsker Pernille Pedersen, DEFACTUM.

- Forskningen er begrænset på trods af, at omkostningerne er høje for alle parter. Måske kræves ændrede forhold og bedre trivsel, så flere kvinder kan arbejde indtil deres barselsorlov.

Undersøgelsen kombinerer spørgeskemaer til gravide kvinder og interviews af gravide samt arbejdsgivere fra brancher med et særligt højt sygefravær. Arbejdsmiljøet blandt gravide undersøges i samarbejde med Jordemodercentre i Region Midtjylland.

Forskergruppen bag består udover Pernille Pedersen af: Rikke Damkjær Maimburg, Aarhus Universitetshospital, Dorte Raaby Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, Ellen Aagaard Nøhr, Syddansk Universitet, og Anne-Mette Hedeager Momsen, DEFACTUM.

Læs mere om undersøgelse af gravides arbejdsmiljø og holdning til sygefravær 

Kontaktinformation: Forsker Pernille Pedersen, DEFACTUM: Mobil 2447 0964 / mail pelped@rm.dk