Den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er i gang, og de første spørgeskemaer er allerede sendt ud.

Den 3. september blev de første spørgeskemaer udleveret til psykiatriske patienter og deres pårørende. Og i løbet af de næste 3 måneder vil endnu flere modtage en invitation til at deltage i LUP – enten i deres postkasse, via e-Boks eller ved fysisk udlevering på det afsnit, de har været tilknyttet.

Foto: Jonas Verstuyft, Unsplash

LUP er en national måling af patienters og pårørendes oplevelser af mødet med det danske sundhedsvæsen (offentlige somatiske og psykiatriske hospitaler) på tværs af regioner og hospitaler. 

Plads til forbedring?

LUP giver årligt mere end 250.000 patienter og pårørende mulighed for at give deres feedback til den afdeling eller det afsnit, de eller deres pårørende har været på. Og netop den feedback er vigtig for at kunne forbedre kvaliteten i vores sundhedsvæsen.

- Jo flere, der svarer på spørgeskemaet, des bedre pejling kan regionerne få om, hvilke indsatsområder, der bør arbejdes videre med for at kunne give både patienter og pårørende de bedst mulige oplevelser, fortæller projektleder for LUP Psykiatri Simone Witzel, DEFACTUM og uddyber:

- Ved at identificere og sammenligne forskelle i patienters og pårørendes oplevelser kan man arbejde med kvalitetsforbedringer blandt andet ud fra målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper.

Resultaterne fra de enkelte delundersøgelser bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner, hospitaler og afdelinger/ambulatorier/afsnit. LUP er således et redskab til at arbejde med kvalitetsforbedringer på flere niveauer.

Delundersøgelser i LUP

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser, nemlig LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien. Læs mere om LUP Psykiatri http://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/lup-psykiatri/

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Læs mere om LUP Somatik https://patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-patientoplevelser-lup/lup-somatik-2018

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker. Læs mere om LUP Akutmodtagelse https://patientoplevelser.dk/lup/lup-akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter kvinder som har født på landets fødesteder. Læs mere LUP Fødende https://patientoplevelser.dk/lup/lup-foedende

Læs mere om LUP på www.psykiatriundersogelser.dk og www.patientoplevelser.dk/lup.