Der kan ikke påvises nogen effekt af behandling af forhøjet blodtryk med overbrænding af nervebaner til nyrerne, konkluderer seniorprojektleder Claus Løvschall, DEFACTUM, på baggrund af litteraturgennemgang.

Foto: Piron Guillaume. 

Op mod 25 % af befolkningen lider af forhøjet blodtryk. Når livsstilsændringer og medicin ikke virker lyder behandlingen for nogle patienter på overbrænding af nervebanerne til nyrerne (nyredenervering). Tanken er, at behandlingen skal reducere den sympatiske nerveaktivitet og derved nedsætte blodtrykket.

I en systematisk litteraturgennemgang udført for Danske Regioner af DEFACTUM viser det sig dog, at der ikke er nogen påviselig effekt af den såkaldte nyredenervering. Den nuværende viden indenfor området kan derfor ikke understøtte brugen af nyredenervering som behandlingsmetode af forhøjet blodtryk.

Læs mere her.