Billede af Claus Vinther Nielsen

Claus Vinther Nielsen har efter mere end 24 år som forskningschef og forskningsleder i DEFACTUM, Koncern Kvalitet, ønsket at fratræde sin stilling. Foto: Søren Sander.

Claus Vinther Nielsen fratræder sine ledelsesposter i DEFACTUM for at hellige sig forskning og udvikling .

Efter mere end 24 år som leder har professor, socialoverlæge, ph.d. Claus Vinther Nielsen (63 år) ønsket at fratræde sin stilling som forskningschef og forskningsleder i DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.

- Jeg er stolt af, at det er lykkes os at udføre et generationsskifte på et godt tidspunkt. Indenfor de sidste syv til otte år er der sket en betydelig vækst i DEFACTUMs forsknings- og videnproduktion, fortæller Claus Vinther Nielsen, og fortsætter:

- De stærke kompetencer som vores nye forskningschef Camilla Palmhøj Nielsen og vores nye forskningsleder Thomas Maribo bringer med sig, giver DEFACTUM de bedste betingelser for at fortsætte væksten af viden og forskning.

Claus Vinther Nielsen har mere end 30 års erfaring indenfor klinisk socialmedicin og rehabilitering i klinik, uddannelse, vejledning og forskning. Han vil fortsat have en fremtrædende rolle i DEFACTUM, på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og i Hospitalsenheden Vest.

Som tidligere vil Claus Vinther Nielsen have særligt fokus på udsatte grupper og på sammenhængende indsatser mellem sundhed, social og beskæftigelse. Samtidig vil han hellige sig mere tid på forsknings- og udviklingsprojekter, som involverer og bygger bro mellem kommune, region, VIA, universitet og arbejdsmarked.

Claus Vinther Nielsen er formand for Rehabiliteringsforum Danmark, der sammen med MarselisborgCentret arrangerer den årlige nationale rehabiliteringskonference og verdenskongres i rehabilitering i 2020 i Aarhus.