En skræddersyet mentorindsats er noget af det, der har virket allerbedst for de kriminalitetstruede unge, som har deltaget i afprøvningen af metoden ’En vej ind’. De trives bedre, og kriminalitetsrisikoen daler.

Kriminalitetstruede unge, der færdes i grupperinger omkring rocker- og bandemiljøerne, kan være i risiko for at blive rekrutteret til disse grupperinger. Og kommunerne kan savne redskaber til at sætte effektivt ind.

Som led i bekæmpelsen og forebyggelsen af bandekriminalitet igangsatte Socialstyrelsen derfor i 2016 en afprøvning af metoden ’En vej ind’, der har som overordnet formål at støtte alvorligt kriminalitetstruede unge (16-30 år) i at opnå medborgerskab og komme i uddannelse eller beskæftigelse. DEFACTUM har støttet metodeafprøvningen i Halsnæs, Odense og Aalborg Kommune.

Metoden, der oprindelig er udviklet i Ishøj kommune, består af et fire måneder langt håndholdt og intensivt gruppeforløb. Kerneelementerne er bl.a. mentorforløb ART (Aggression Replacement Training) og MI (Motivational Interviewing/Den Motiverende Samtale).

DEFACTUM har udarbejdet en detaljeret metodebeskrivelse til praktikere samt et kort metodehæfte til beslutningstagere. Se også en kort video, der giver en hurtig indføring i metoden og dens elementer.

Oxford Research har evalueret afprøvningen af metoden. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

DEFACTUM har udarbejdet en detaljeret metodebeskrivelse til praktikere samt et kort metodehæfte til beslutningstagere som findes her