billede af Jens Hansen
Jens Hansen er chefkonsulent i DEFACTUM. Foto: Tobias Lybech Bojesen.

DEFACTUM er valgt som én ud af seks leverandører på Socialministeriets rammeaftale for konsulentydelser.

- Med en god portion stolthed er vi blevet valgt som leverandører under Socialministeriets rammeaftale. Valget betyder, at vi også i årene fremover får mulighed for at samarbejde med Socialstyrelsen og andre aktører på socialområdet om at løse vigtige og markante udviklings-, implementerings- og evalueringsopgaver, fortæller chefkonsulent Jens Hansen, DEFACTUM, og fortsætter: 

- Samtidig giver vores konsortiesamarbejde med dygtige konsulenthuse og forskningsinstitutter mulighed for at styrke vores kompetencer og bidrage med konsulentydelser af høj kvalitet. 

Valget af DEFACTUM er, ifølge Jens Hansen, en anerkendelse af de faglige kompetencer og metoder, som DEFACTUM har opbygget og anvendt i en lang række projekter for Socialstyrelsen og andre parter på socialområdet.

Aftalen indeholder to delaftaler:

  • Aftale 1 vedrører udvikling, afprøvning og udbredelse af metoder. Her er DEFACTUM i konsortiesamarbejde med Oxford Research og SPUK – Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter
  • Aftale 2 vedrører udredning, analyse og evaluering. Her er vi i konsortium med Oxford Research, Incentive og Det samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Rammeaftalen blev indgået efter offentligt udbud og løber foreløbigt over en 3-årig periode. Udover DEFACTUM er bl.a. Deloitte, Rambøll og VIVE også valgt som leverandører på aftalen.