Billede af tekopper og en sukkerknald
Når diabetikere fremover skal måle blodsukker, kan de slippe for at stikke sig selv i fingeren. Foto: Rawpixel

Mange diabetikere kan slippe for at stikke sig selv i fingeren, hver gang de skal måle deres blodsukker. Overlader de målingen til en sensor med Bluetooth, ser det ud til, at deres sundhed ligefrem forbedres, konkluderer seniorprojektleder Claus Løvschall fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland. 

Mange patienter med diabetes må adskillige gange dagligt prikke sig i fingeren for at måle blodsukker. Ved brug af nye systemer med flash- eller kontinuerlig glukosemonitorering (CGM og FGM) benytter patienten en sensor som typisk placeres på patientens overarm. Sensoren kan via Bluetooth sende blodsukkerværdien til en kompatibel ekstern monitor – eksempelvis mobiltelefonen. Derved undgår mange diabetikere at finde fingerprikkeren og måleudstyret frem. Det giver større tilfredshed og forbedrer formentlig ligefrem sundheden hos mange diabetikere, fortæller seniorprojektleder Claus Løvschall, DEFACTUM, på baggrund af en rapport fra det europæiske MTV-netværk EUnetHTA. 

- Har diabetikeren en sensor på huden, kan blodsukkerværdien hurtigt aflæses via Bluetooth på monitoren. Det gør det langt lettere at få en kontinuerlig måling af blodsukkeret og følge udsving i løbet af hele dagen, forklarer seniorprojektleder Claus Løvschall, DEFACTUM, og fortsætter: 

- Derfor er det ikke så mærkeligt, at patienter med type 1 og type 2 diabetes, ifølge undersøgelsen, oplever større tilfredshed med behandlingen, når de nye sensorer benyttes.

De nye sensorer registrerer diabetikerens blodsukker, som det var for fem til ti minutter siden. Forsinkelsen i målingen ser dog ud til at være et spørgsmål om tilvænning for diabetikeren, og til gengæld er der fordele ved at overlade blodsukkermålingen til en sensor:

 - Det er lettere at lave flere målinger. Patienten får mulighed for bedre at kontrollere blodsukkerniveauet, påpeger Claus Løvschall, som ud fra den fremlagte evidens i EUnetHTA-rapporten samtidig konkluderer: 

- Det ser ud, til at de nye sensorer er med til at begrænse større og længerevarende udsving i blodsukkeret hos diabetikere. Samtidig er de med til at reducere antal tilfælde af for lavt blodsukker. Det er alt andet lige til fordel for diabetikerens sundhed.

Find hele rapporten her