Interesserer du dig for relationer mellem det offentlige og civilsamfundet, der støtter mennesker med psykiske vanskeligheder? Hvis ja, så har Socialstyrelsen netop udgivet en antologi om partnerskaber. Forsker Nina Konstantin Nissen og Seniorforsker Ulla Væggemose, DEFACTUM, har skrevet kapitlet om tilbuddet for netværksfamilier. Gratis download af publikationen om partnerskaber for mennesker med psykiske vanskeligheder her

Foto: Noah Silliman, Unsplash