En evaluering af innovationsprojektet Frivillighus tyder på, at implementeringen af Frivillighus-indsatsen er slået fejl i flere væsentlige henseender, konkluderer DEFACTUM.


billede af en mand der kigger ud en sin mark, mens solen skinner
Deltagelsen fra Bogruppens unge såvel som fra beboerne i Holmstrup Mark samlet set har ligget en del under det forventede, vurderer DEFACTUM. Foto: Warren Wong.

Frivillighus er et sted, hvor psykisk sårbare unge efter et ophold på døgntilbuddet Holmstrupgårds udslusningsenhed Bogruppen kan mødes med og opbygge relationer til andre beboere i deres nye boligområde.

DEFACTUM har gennem halvandet år gennemført en implementerings- og resultatevaluering af dette innovationsprojekt, og konkluderer nu i evalueringsrapporten, at de unges funktionsniveau på flere områder er blevet forbedret, men at det dog er tvivlsomt om denne bedring kan tilskrives Frivillighus-indsatsen.

Desuden vurderer DEFACTUM, at deltagelsen fra Bogruppens unge såvel som fra beboerne i Holmstrup Mark samlet set har ligget en del under det forventede.

Frivillighus er et resultat af samarbejdet mellem Holmstrupgårds udslusningsenhed Bogruppen og Brabrand Boligforening, og visionen bag etableringen er at føje en ny dimension til Holmstrupgårds samlede arbejde med at fremme anbragte unges overgang til et mere selvstændigt liv.

Læs mere om projektet og download evalueringen her