billede fra en operationsstue
Selv om der endnu kun er få og relativ kortvarige test af det nye implantat, så er de første resultater meget positive. Foto: Piron Guillaume, Unsplash.

Mange Patienter med moderat og alvorligt hjertesvigt kan sandsynligvis undgå indlæggelser med en ny tråd- og batteriløs sensor kaldet Cardio­MEMS™ HF System, viser det norske Folkehelseinstituttet gennemgang.

Selv om der endnu kun er få og relativ kortvarige test af det nye implantat, så er de første resultater meget positive, vurderer DEFACTUMs forskere på baggrund af gennemgangen.

I en amerikansk interventionsgruppe faldt antallet af indlæggelser relateret til hjertesvigt i testperioden med omkring en tredjedel efter 18 måneder sammenholdt med kontrolgruppen. Livskvaliteten i interventionsgruppen var ligeledes højere end i kontrol­gruppen, mens der ikke kunne påvises forskel i dødeligheden.

Behandlingen med systemet er i en norsk kontekst vurderet at være omkostningseffektivt, særligt blandt yngre og folk med moderat hjertesvigt, og det er, ifølge DEFACTUMs forskere, et godt incitament for, at det også virker i en dansk kontekst. 

DEFACTUM har udarbejdet en kort omtale af Folkehelseinstituttets vurdering af Cardio­MEMS™ HF System. Omtalen er udarbejdet med henblik på at øge kendskabet til andre landes produktioner af Medicinsk Teknologivurdering- og gøre dem brugbare i en dansk kontekst.

Læs omtalen af sensoren mod hjertesvigt her