billede af en kvinde og mange hænder på hver side af hende
Mennesker med kroniske sygdomme oplever at behandlingen kan være en byrde, fordi hver enkelt sygdom tilses for sig. Foto: Cristian Newman, Unsplash.

Behandling af multisygdom forstyrrer arbejds-, familie- og socialt liv, viser et nyt studie af forskere fra DEFACTUM, Region Midtjylland.

Stadigt flere mennesker lever med flere samtidige kroniske sygdomme. Og mange oplever den medfølgende behandling som en byrde, bl.a. fordi hver enkelt sygdom tilses for sig. De mange hospitalsbesøg og behandlingsplaner forstyrrer hverdagen, viser et nyt studie, der er offentliggjort i det sundhedsvidenskabelige tidsskrift: Chronic Illness.

I studiet påviser DEFACTUMs forskere en række dilemmaer for patienter med multisygdomme. Patienterne balancerer mellem behandling og det meningsfulde hverdagsliv med arbejde, familie og sociale relationer. Hvordan den enkelte person navigerer i feltet mellem hverdagsliv og sundhedssystem afhænger af den enkeltes ressourcer og præferencer.

Patienternes hverdagsliv er dog sjældent en del af konsultationerne med de sundhedsprofessionelle medarbejdere, og patienterne oplever derfor, at de mangler støtte til at integrere behandlingsplaner med et hverdagsliv. De oplever i stedet at fokus kun er på de specifikke sygdomme, som er planlagt for konsultationen.

Konkluderende foreslår forskergruppen fra DEFACTUM et øget fokus på patientinvolvering samt integration af hverdagslivet i planlægning af patientens eget behandlingsforløb.

Læs hele artiklen 

Læs mere om DEFACTUMs forskning i multisygdomme