- Hvis man åbner den store sorte boks med multisygdomme og laver nogle mindre, mere homogene undergrupper, så bliver det mere overskueligt, fortæller Finn Breinholt Larsen, DEFACTUM til Ritzau og peger på kombinationer med luftvejssygdomme som KOL sammen med hjertekarsygdomme og diabetes som de mest invaliderende. Læs hele studiet i forskningsartiklen her