billede af et spørgeskema
Svarprocenten er lavere end den plejer at være for unge. Det kan betyde, at vi måske overser væsentlige sundhedsproblemer, siger Mathias Lasgaard. Foto: Søren Sander.

Kommer unge ikke til tasterne og svarer på spørgeskemaet: "Hvordan har du det?", så overser vi måske væsentlige sundhedsproblemer, advarer Mathias Lasgaard, DEFACTUM, der er en af forskerne bag undersøgelsen af trivsel og helbred i Region Midtjylland.

Hvor udbredt er selvskade blandt unge? Giver tatoveringer gener? Og hvor mange dyrker usikker sex? Borgerne i Region Midtjylland er blandt landets bedste til at give svar på rigets sundhedstilstand i spørgeskemaet: "Hvordan har du det?". Men efter den bedste start nogensinde er svarprocenten i den midtjyske region pludselig stagneret og tegner nu dårligere end ved sidste indsamling for fire år siden.

Unge snapper og glemmer posten

Særligt mange yngre borgere under 35 år får i disse dage en påmindelse fra Region Midtjylland om at svare på spørgeskemaet: "Hvordan har du det?". Svarprocenten er så lav, at forskerne bag undersøgelsen nu har mistet tilliden til, at de unge under 35 år tjekker e-boksen eller postkassen. Fra fredag kan de også forvente en opringning:

- Svarprocenten er lavere end den plejer at være hos de unge. Vi kan desværre ikke invitere via Facebook, Snapchat eller andre sociale medier, men vi har brug for viden om fx spiseforstyrrelser, alkoholforbrug og stoffer, så vi ved, hvordan det påvirker de unge, fortæller seniorforsker Mathias Lasgaard, DEFACTUM, og fortsætter:

- Folk interesserer sig natuligt nok mere for sundheden, når skavankerne sætter ind, men der er også særlige trivsels- og sundhedsproblematikker hos unge. Og hvis ikke flere folk under 35 år kommer til tasterne, så er det svært at diagnosticere nye udfordringer.

Flere grå guldkorn fra e-Boks-ekvilibristerne

Havde det ikke været for pensionisternes mange svar i e-Boks, havde indsamlingen set sløj ud. Seniorforsker Mathias Lasgaard, DEFACTUM, efterlyser dog også flere svar fra alle over 34 år:

- Mange over 45 år svarer gerne på spørgeskemaet. Og vi er positivt overrasket over, at pensionisterne er de allerbedste til at besvare spørgeskemaet via deres e-Boks. Vi ønsker dog flere svar fra alle over 34 år, da det nuancerer vores undersøgelser af befolkningen.

Spørgeskemaet kommer bredt omkring mange temaer såsom kost og motion over ensomhed og tegn på depression og til balance mellem arbejde og fritid. Den ældre del af de tilfældigt udvalgte borgere spørges også om vold, arbejdsmiljø og i hvor høj grad de oplever behandlingsbyrde i deres hverdag.

Hvordan har du det?

Svarprocenter i Region Midtjylland opgjort pr. 3.4.2017

 

Alder

Besvaret %

16-19

39

20-24

33

25-34

39

35-44

47

45-54

55

55-64

63

65-74

69

75-84

61

85+

39

Alle

52

 

FAKTA

• I Region Midtjylland indsamles spørgeskemaerne: Hvordan har du det? fra den 3. februar til den 3. maj 2017
• Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel
• For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt, udfylder spørgeskemaet.

Region Midtjyllands stikprøve og fordeling

• Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen
• I Region Midtjylland får 53.500 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet
• 2.500 borgere i hver kommune får spørgeskemaet - med undtagelse af Aarhus. Kommune, hvor 10.000 får spørgeskemaet og i Samsø Kommune, hvor 1.300 får spørgeskemaet
• Region Midtjylland udsender forskellige spørgeskemaer til unge (16-24 år) og voksne (25+ år).

Nationale parterne

• Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen
• Det sker på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Sundhedsministeriet.
• På landsplan modtager cirka 300.000 danskere over 16 år et spørgeskema

Offentliggørelse af resultater

En forskergruppe i DEFACTUM udarbejder en rapport med resultater fra undersøgelsen for Region Midtjylland. Rapporten offentliggøres på en konference i foråret 2018.

Læs mere om undersøgelsen på hjemmesiden: hvordan har du det 

For yderligere information kontakt: 

Seniorforsker og cand. psych. Mathias Lasgaard, DEFACTUM, Region Midtjylland: Mathias Lasgaard, 30 51 89 48, mathias.lasgaard@stab.rm.dk