billede af en ung mand foran sit skrivebord.
Den akutte psykiatriske hjemmebehandling er til stor gavn for at fastholde flere i arbejde. Foto: Allef Vinicius, Unsplash.

Akut psykiatrisk hjemmebehandling er bedre end indlæggelse til at fastholde folk i arbejde, viser en forskningsartikel, hvor DEFACTUMs forskere er hovedforfattere.

Akut psykiatrisk hjemmebehandling er et behandlingsalternativ til indlæggelse og netop denne behandlingsform har vist sig at have effekt ift. at psykiske syge forbliver aktive på arbejdsmarkedet. Hjemmebehandlede patienter med akut psykisk sygdom nemlig er i højere grad i arbejde sammenlignet med den traditionelle indlæggelse i psykiatrien, viser et nyt forskningsstudie på Psykiatrisk Center Frederiksberg i Region Hovedstaden. Emely Ek Blæhr, Jacob Vagner Madsen, Nanna Limskov Stærk Christiansen og Pia Vedel Ankersen har netop publiceret studiet i Nordic Journal of Psychiatry. 

Læs forskningsartiklen her

På den baggrund rejser to af forskerne bag studiet spørgsmålet: Hvad er den bedste investering for samfundet? Er det bedre indsatser på arbejdsmarkedet eller bedre psykiatrisk behandling?

Læs Emely Ek Blæhrs og Pia Vedel Ankersens svar i LinkedIn artiklen her 

For yderligere information kontakt:

Cand.scient.oecon. Emely Ek Blæhr, DEFACTUM, mobil: 3150 3969, emebla@rm.dk

Læs tidligere rapport om fem akutte psykiatriske behandlingstilbud i hjemmet i fem forskellige regioner

FAKTA:

• Hver femte i dansker i den arbejdsdygtige alder har, ifølge regeringens psykiatriudvalg, psykiske problemer
• Psykisk sygdom koster i Danmark 55 mia.
• 9 pct. går til direkte behandlingsudgifter