Vi står på tærsklen til personlig medicin. Behandling og forebyggelse bliver i fremtiden doceret ud fra den enkeltes egne personlige biologiske karakteristika frem for ud fra generaliseringer og standardløsninger. Men hvilke udfordringer kan og skal personlig medicin løse? Hvad skal der til for, at personlig medicin for alvor sætter dagsordenen? En forskergruppe fra DEFACTUM  har fået knapt en 1/2 mio til af Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond til at besvare de centrale spørgsmål og kaste nyt lys på personlig medicin.   

Kontakt:

Læs mere om projektet her

billede af et undervisnings-skelet

Foto: Samuel Zeller, Unsplash