Patienter med større akutte iskæmiske apopleksier i forreste del af hjernen får bedre funktionsevne, når blodproppen fjernes mekanisk end ved sædvanlig praksis, viser en ny rapport fra det europæiske MTV-netværk EUnetHTA, som DEFACTUM er medlem af.  

Foto: JS Danmark 

I en ny rapport under titlen: Endovascular therapy using mechanical thrombectomy devices for acute ischaemic stroke (Version 1.4, February 2016) har DEFACTUMs europæiske MTV-samarbejdspartner EUnetHTA undersøgt om mekanisk trombektomi er bedre end den sædvanlige praksis til behandling af iskæmiske apopleksier i forreste del af hjernen.

Udover øget funktionsevne viser rapporten også, at patienterne bliver mindre syge og får bedre livskvalitet. Dog var der også let forøget risiko for blødninger. Læs mere om rapporten her.

Omtale af udenlandske MTV-resultatet er et nyt produkt fra DEFACTUM. Hold dig orienteret om fremtidige omtaler af relevante og aktuelle internationale MTV-resultater (medicinsk teknologivurdering), som har relevans for det danske sundhedsvæsen her.